REĢISTRĀCIJA STRUKTURĒTĀ DIALOGA IV CIKLA NOSLĒGUMA KONFERENCEI

29.-31.10.2015.
Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Nīcgales iela 26, Rīga

Konference ir noslēguma pasākums Strukturētā dialoga IV cikla aktivitātēm Latvijā, kura galvenā tēma ir jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences mērķis ir izstrādāt rīcību priekšlikumus ES jaunatnes konferences rekomendāciju ieviešanai Latvijā jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Konferencē būs iespēja iepazīties ar IV cikla ieviešanu Latvijā, citu valstu pieredzi un pētījuma par jauniešu politisko līdzdalību Latvijā rezultātiem, kā arī aktuālākajiem pasākumiem Latvijā 2015-2016.gadā jaunatnes politikas jomā.

Konferencē aicināti piedalīties lēmumu pieņēmēji (pašvaldību pārstāvji (deputāti, darbinieki), Saeimas deputāti, ministriju pārstāvji, plānošanas reģionu pārstāvji u.c.), jaunieši, jaunatnes darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki u.c. interesenti.

Dalība konferencē ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, konferences materiāli un nepieciešamības gadījumā nakšņošana. Konferences dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi nokļūšanai uz/no konferences norises vietu.

Konferenci organizē Latvijas Jaunatnes padome (LJP) Strukturētā dialoga pasākumu ietvaros, kas notiek ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+, Eiropas Komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

Konferences programma pieejama šeit: http://ljp.lv/wp-content/uploads/2015/09/SD_Nosl%C4%93guma_konferences_programma1.pdf

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access