Request edit access
Projekta “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” dalībnieka pieteikšanās veidlapa
Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno projekta “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” aktivitātes, lai sasniegtu galveno projekta mērķi - jauniešu dzīves kvalitātes celšanu, veicinot viņu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
Projekta tiešā mērķauditorija ir septiņdesmit pieci Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām: jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c.
Aicinām jauniešus apzināt savas vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar projekta karjeras speciālistu izstrādāt un pilotēt praktisko aktivitāšu “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs” programmu (BPA programmu), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, kā arī ņemot vērā jauniešu individuālās karjeras izglītības prasmes un vēlmi pilnveidoties.
Katram programmas dalībniekam ir plānots nodrošināt: pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas vienu pasākumu - karjeras konsultanta apmācību 3 stundu laikā 15 personu grupā klātienē, ja būs iespējams, vai attālināti (sevis izzināšana, topošās profesijas un brīvprātīgā darba vietas izzināšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana) un topošās profesijas specifikas novērošanu, un brīvprātīgā darba veikšanu izvēlētajā vietā (institūcijā) 6 stundas 3 nedēļu laikā (savstarpēji vienojoties ar institūciju pārstāvjiem, par šo parūpēsies projekta organizatori).
Brīvprātīgā darba veikšanas institūciju loma - sniegt jaunietim iespēju veikt brīvprātīgo darbu izvēlētās profesijas vidē. Jauniešu praktiskā darbošanās institūcijā ietver sevī - apmācības, instruktāžas, darba vērošanu (“ēnošanu”) un praktisko darbību.
Ņemot vērā jauniešu interesi par topošajām profesijām pēdējā īstenotajā pasākumā “Ēnu diena” (2020.gadā), jauniešiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar piecām profesiju jomām: medicīna un farmācija, būvniecība, IT tehnoloģijas, tirdzniecība un loģistika, sabiedriskā ēdināšana.
Paredzētās aktivitātēs ir plānots realizēt no 2021. gada 14.aprīļa līdz 31.augustam, aktivitāšu sākums tiks precizēts. Lai piedalītos projekta aktivitātēs, potenciālajiem dalībniekiem ir jāpiesakās, aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikšanās laiks ir no š. g. 6. līdz 20. aprīlim, dalībnieku apstiprināšana līdz 27.04.2021.
Papildinformācija: Jeļena Grīsle, jelena.grisle@dome.jelgava.lv, mob.tālr.: 27842165.
1. Dalībnieka vārds, uzvārds *
2. Mācību iestādes nosaukums/cits, precizējiet *
3. Dalībnieka vecums *
4. Dalībnieka kontaktinformācija: e-pasts *
5. Dalībnieka kontaktinformācija: tālr. numurs *
6. Ar šī projekta palīdzību vēlos iepazīties ar profesijām, no sekojošām nozarēm (izvelies tikai vienu nozari) *
Required
7. Projekta laikā vēlos iepazīties un vairāk uzzināt tieši par šo profesiju (uzrādiet profesijas nosaukumu). Lūdzu īsi pamatojiet savu izvēli. *
8.Dalībnieka apstiprināšanas gadījumā, apņemos pilnvērtīgi un atbildīgi piedalīties projekta aktivitātēs un ievērot sanitārās un higiēnas normas, noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus, kā arī elektrodrošības, ugunsdrošības, darba drošības noteikumus. *
9. Iesniedzot šo pieteikumu, esmu informēts/ta par personas datu apstrādi atbilstoši Datu Regulai Nr.2016/679 un Jelgavas pilsētas domes Privātuma politikai (https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/datu-aizsardziba/). *
Captionless Image
Paldies par tavu pieteikumu. Par dalībnieku atlases rezultātiem ar tevi sazināsimies personīgi (e-pasts) ne vēlāk kā līdz 22.03.2021. Pieteikuma iesniegšanas datums: *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy