Request edit access
Solicitude de uso das Dornas da Cofradía e comunicación de saídas 2019
Para levar a cabo a xestión do uso das dornas patrimonio da R.e I. Cofradía da Dorna é necesario e de obrigado cumprimento facelo a través do seguinte formulario.

O obxectivo deste formulario é axilizar a xestión do uso das dornas, mellorando o seu control, a seguridade das usuarias e usuarios das mesmas e a comunicación coa aseguradora.

A solicitude debe realizarse polo menos 24 horas antes da hora de saída solicitada. Para que se confirme a dispoñibilidade das dornas, a persoa solicitante recibirá un correo que así o indique. Non será polo tanto xustificable un “silencio positivo” co que se puidera considerar como que se concedeu o préstamo.

É imprescindible e de obrigado cumprimento que na solicitude figure toda a tripulación que vai saír nas dornas. Non deben constar persoas que non vaian a participar na saída e si deben facelo todas e cada unha das que si saen. No caso de cambios na tripulación de última hora, débese cumprimentar novamente o formulario indicando as persoas que finalmente navegarán antes da hora de saída indicada.

Asemade, se se cancela a xeira, deberá comunicarse antes da hora de saída solicitada.

Recordamos que para poder saír nas dornas débese ser socio ou socia da R. e I. Cofradía da Dorna, pudendo disfrutar dunha única saída de cortesía unha persoa non socia.

O solicitante faise responsable do bo uso da embarcación e dos danos ocasionados nas saídas, en caso de accidentes, por neglixencia ou polo uso irresponsable da embarcación.

Para calqueira dúbida ou incidencia urxente comunicalo a través do grupo de wasap creado para a xestión de saídas nas dornas. (recoméndase avisar da saída e da chegada no mesmo grupo de wasap)
Email address *
¿Saída en Representación da Cofradía da Dorna? *
As saídas de lecer da tropa non son saídas en representación da Cofradía. As saídas en representación da Cofradía son actividades organizadas pola mesma ou a asistencia ós Encontros ou xuntanzas que a Asociación teña constancia e de o OK para que sexa na súa representación.
Modificación de datos de solicitude de saída *
Volver a cumplir todos os datos se no momento da saída cambiaron as circunstancias (tripulación, hora,...) ou anulala (neste caso non cumpre cubrir os datos de tripulación, si os demáis para saber que saída se anula)
Nome e apelidos do socio responsable da saída *
Your answer
Nome e apelidos do responsable do uso da embarcación (patrón ou patroa) *
É indispensable que o patrón ou patroa, teña a titulación mínima obrigatoria para o uso da embarcación e que demostrara as habilidades e conocimiento da navegación nas dornas de la Cofradía para a súa navegación.
Your answer
Dorna da que se fará uso *
Required
Data da saída *
MM
/
DD
/
YYYY
Hora da saída *
Time
:
Número de tripulantes contando ao patrón *
Tripulasión completa *
Nome e apelidos dos tripulantes da navejasión. (en idas e voltas)
Your answer
Teléfono *
Your answer
O envío do formulario conleva a aceptación da normativa exposta. Ler antes de marcar *
“De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, consinto que estes datos sexan incluídos nun ficheiro do que é titular R.E I. COFRADIA DA DORNA e que poidan ser utilizados para a xestión de SOCIOS, e declaro estar informado sobre os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que poderei exercitar no domicilio social da Real e Ilustre Cofradía da Dorna no Apartado de Correos nº 16 15960-Ribeira” *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy