Request edit access
Noorsootöötajate tagasiside ankeet
Lugupeetud noorsootöötaja, ringijuhendaja!

Palume Teil osaleda Väätsa valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Väätsa vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu kitsaskohtadele. Ning see on vajalik, kuna sellest sõltub huvitegevuse rahastus.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun märgi ära sobiv vastuse variant. Küsimused on esitatud 2016. aasta kohta.
Ankeet koosneb 12 küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 10 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 5.juunini 2017 .


Ette tänades,
Heleri Kredemann

1. Millist tüüpi organisatsioonis Te töötate?
2. Kas noorsootöö on Teie:
3. Mitu aastat olete noorsootööga kokku tegelenud?
4. Milline on Teie töökoormus?
5. Palun hinnake, kuivõrd alljärgnevad tegurid motiveerivad Teid Teie praeguses töös noortega:
1-Üldse ei motiveeri
2- pigem ei motiveeri
3- pigem motiveerib
4- väga motiveerib
1. Huvi valdkonna vastu
2. Võimalus noorsootöö valdkonna arengut mõjutada
3. Võimalus arendada/suunata/õpetada noori
4. Noorte saavutused, kordaminekud
5. Eneseteostuse võimalus
6. Oma vastutuse tunnetamine
7. Noorsootöötajate tunnustamine
8. Võimalused isiklikuks arenguks ja enesetäiendamiseks
9. Noorsootöötajate töökeskkond
10. Teised noorsootöötajad ja kolleegid
11. Noorsootöötaja töötasu
6. Kas kohalikus noorsootöös on midagi, mis Teid häirib?
Kui vastasite eelneval küsimusele jaatavalt, palun täpsustage!
Your answer
7. Palun kirjeldage, milline on Teie poolt noortele suunatud tegevuste õpiväljund (mõju/tulemus) noorte jaoks?
Your answer
8. Teie sugu:
9. Teie vanus
10. Teie haridus:
11. Kui suur on Teie netopalk (kättesaadav summa) noorsootöö eest ühes kuus?
12. Teie ettepanekud noorsootöö arendamiseks Väätsa vallas.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms