Noorsootöötajate tagasiside ankeet

Lugupeetud Noorsootöötaja!

Palume Teil osaleda Väätsa valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Väätsa vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Teile.Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita /v.a. noorteühinguteankeet.
Sinu arvamus on Väätsa valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun märgi ära sobiv vastuse variant.Küsimused on esitatud 2012/2013 aasta kohta.
Ankeet koosneb 12 küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 8.aprillini 2013.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda www.vaatsa.ee kodulehelt, noortekeskuse facebooki lehelt.
Uuringu kontaktisik on Heleri Kredemann (helerikre@gmail.com, telefon 55546647)

Ette tänades,
Jarno Laur

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    1. Huvi valdkonna vastu
    2. Võimalus noorsootöö valdkonna arengut mõjutada
    3. Võimalus arendada/suunata/õpetada noori
    4. Noorte saavutused, kordaminekud
    5. Eneseteostuse võimalus
    6. Oma vastutuse tunnetamine
    7. Noorsootöötajate tunnustamine
    8. Võimalused isiklikuks arenguks ja enesetäiendamiseks
    9. Noorsootöötajate töökeskkond
    10. Teised noorsootöötajad ja kolleegid
    11. Noorsootöötaja töötasu
    Please enter one response per row
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access