Request edit access
ANKIETA Razem Bezpieczniej cz.2
Zwracamy się do Pani/Pana, jako mieszkanki/mieszkańca Szczecina z prośbą o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety.

Ankieta jest częścią badania w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020.

Część pierwsza badania przeprowadzana była w dniach 08.10.18-22.10.18, przed realizacją prowadzonego przez stowarzyszenie Rowerowy Szczecin projektu "Bezpieczny i widoczny pieszy". Część druga badania przeprowadzana będzie w dniach 01.01.19-15.01.19, po zakończeniu projektu.

Informacje pozyskane w wyniku tego badania jakościowego będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł zmierzenia stopnia realizacji celu głównego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Programu Razem Bezpieczniej, tj. „Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych”.

Chcemy jednocześnie zapewnić, że informacje pozyskane w wyniku przeprowadzenia tego badania posłużą wyznaczaniu potrzeb i kierunków realizacji rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” i na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane z Pani/Pana osobą.

Więcej informacji:
https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl
http://rowerowy.szczecin.pl/bezpieczny-i-widoczny-pieszy/

1. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?*
* jeżeli Pani/Pan twierdzi, że nigdy nie wychodzi - czy Pani/Pan czy czuł(a)by się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?

Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie "1" oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast "10" - wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa

*
Brak poczucia bezpieczeństwa
Bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa
2. Czy miejsce, w którym Pani/Pan mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie "1" oznacza brak poczucia bezpieczeństwa, natomiast "10" - wyraża bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa
*
Brak poczucia bezpieczeństwa
Bardzo wysokie poczucie bezpieczeństwa
3. Czy obawia się Pani/Pan tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie "1" oznacza brak obaw, natomiast "10" - wyraża bardzo wysoki poziom obaw
*
Brak obaw
Bardzo wysoki poziom obaw
4. Czy obawia się Pani/Pan, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pani/Pana najbliższej rodziny?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie "1" oznacza brak obaw, natomiast "10" - wyraża bardzo wysoki poziom obaw
*
Brak obaw
Bardzo wysoki poziom obaw
5. Jak ocenia Pani/Pan swój poziom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie "1" oznacza bardzo niski poziom wiedzy, natomiast "10" - wyraża poziom bardzo wysoki
*
Bardzo niski poziom wiedzy
Bardzo wysoki poziom wiedzy
6. Czy Pani/Pana zdaniem poprawa widoczności na 30 przejściach w Szczecinie przeprowadzona w ramach Programu Razem Bezpieczniej ma wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego?*
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza bardzo niski wpływ, natomiast „10” – wyraża wpływ bardzo wysoki
*
Bardzo niski wpływ
Bardzo wysoki wpływ
7. Jak ocenia Pani/Pan swój poziom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego?
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie "1" oznacza bardzo niski poziom wiedzy, natomiast "10" - wyraża poziom bardzo wysoki
*
Bardzo niski poziom wiedzy
Bardzo wysoki poziom wiedzy
8. Czy Pani/Pana zdaniem działania stowarzyszenia Rowerowy Szczecin w projekcie lokalnym „Razem bezpieczniej” miały wpływ na poziom Pana/i wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego?*
Swoje oceny proszę zaznaczyć na skali od 1 do 10, gdzie „1” oznacza bardzo niski wpływ, natomiast „10” – wyraża wpływ bardzo wysoki
*
Bardzo niski wpływ
Bardzo wysoki wpływ
Next
This form was created inside of Rowerowy Szczecin. Report Abuse - Terms of Service