Đăng kí HỘI THẢO BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ

Thời gian: 18h00 Thứ 4 ngày 21/06/2017 ( Hồ Chí Minh)
Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn, 41- 47 Đông Du, Q1, Tp. HCM
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access