Request edit access
ใบสมัคร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและโบราณคดี : พื้นที่ศึกษาภูมิภาคตะวันตก”
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 : เวลา 9.00 - 17.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
หัวข้อ : ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ กับการสร้างเว็ปไซด์แผนที่
- เข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
-ศึกษาระบบพิกัดภูมิศาสตร์
-เรียนรู้หลักการทำงานของ Web GIS
-การใช้งานข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
อายุ *
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail *
Your answer
ระดับการศึกษา *
อาชีพ
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
หมดเขตรับสมัคร!!!! วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ติดตามประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่หน้า Facebook Fanpage "ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"
(ผลการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากคณะผู้จัดโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด)
**หมายเหตุ** (รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น)
เนื่องจาก มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หากท่านสมัครเข้าร่วมอบรมและทางเราได้รับการยืนยันตอบรับจากท่าน ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลที่ท่านระบุมาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้ !!!กรุณาติดต่อกลับเพื่อขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ภายในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม...
โทร. 034-255-813 ต่อ 662(คุณณัฐสิรี)
e-mail: nokkaew_n@su.ac.th

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms