Request edit access
"Све што знам, све што могу" - Дан за процену
Унесите потребне податке и пријавите ваше дете за "Дан за процену". Пријавом можете заказати термине тестирања/процене који вам одговарају и врсту тестирања/процене за коју пријављујете дете. Попуњавањем овог упитника и пријављивањем вашег детета прихватате све услове под којима организатор "Дана за процену" реализује предвиђене активности.

У току једног дана, предвиђене су следеће активности: процена говорно-језичког статуса детета(логопедска процена), психолошка процена интелектуалних способности и афинитета детета, процена физичких способности и музичких склоности детета. Процена подразумева и писани извештај о резултатима процене који се родитељима шаље електронским путем.

Износ котизације за обаваљање комплетне процене, по детету, износи 3500,00 РСД. Након попуњавања пријаве, родитељ добија све потребне податке о начину уплате котизације. Тек након уплате котизације сматраће се да је пријава потпуна.

Email address *
ПРИСТАНАК НА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. У складу са Општом уредбом о заштити личних података (GDPR-General data Protection Regulation) овим путем дајем свој пристанак да се моји лични подаци који обухватају: име и презиме родитеља, име детета, узраст детета, број телефона, е-маил адреса, користе у сврху регистровања и идентификације за "Дан за процену"( у оквиру пројекта СПОНЕ Систем Стимулације) на који се овим путем пријављујем. Упознат/а сам са тим да ће се предметни Подаци користити искључиво ради анализе пријављених кандидата за сврхе статистичке анализе односно слања обавештења и информисања у вези са реализованим проценама( и да ће се исти чувати у периоду од две године). Потврђујем да су Подаци које сам унео/ла тачни и ажурни. Лице на које се Подаци односе не сноси трошкове обраде и обавештења. Такође можемо користити имејл комуникацију у вези са пружањем додатних информацијама, да одговоримо на Ваше питања, жалбе, предлоге или друге захтеве као и за обавештавње о другим активностима које реализујемо. Обавезујемо се да ћемо чувати приватност корисника веб странице, осим у случају незаконитих активности. Ваше право је: да се у сваком тренутку одјавите са мејлинг листе, да затражите увид у то који су ваши подаци сачувани у нашој бази података, да затражите измену ваших података, да затражите да се из базе података трајно избришу сви ваши подаци. *
Име и презиме родитеља *
Име и презиме детета и узраст детета *
Контакт број телефона *
Заинтересован сам за следеће процене: *
Required
Термини тестирања/процене
Термин/е тестирања можете резервисати и договорити слањем упита на мејл адресу, sponesistem@gmail.com или смс поруком/позивањем на број телефона: 064 9887793.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service