Request edit access
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปศึกษา วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษา
Clear selection
1.4 อาชีพ
Clear selection
1.5 ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.6 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ท่านตัดสินใจมาใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Clear selection
1.7 ท่านมีความประสงค์หรือสนใจที่จะเข้าศึกษาเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมใดของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.8 ท่านมีเวลาเท่าไรในการเข้าศึกษาเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Clear selection
1.9 ท่านมีความคาดหวังสำหรับความรู้ที่ได้รับก่อนมาใช้บริการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Sirindhorn International Environmental Park. Report Abuse