Inno Start Forum 1.7.2015 na Fakulte informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4, od 15:00 do 17:00 - prihláška

Formulár Inno Start Forum 1.7.2015 na Fakulte informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4, od 15:00 do 17:00 - prihláška už neprijíma odpovede.

Ďakujeme.