Request edit access
ลงทะเบียนโครงการ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่น 1” National Defense Technology Development Program for 21st Century Executives (DTE #1)
กำหนดการรับสมัคร บัดนี้ - 23 มกราคม 2563

กำหนดการอบรม : ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
จัดอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. หรือตามวัน เวลา และสถานที่ที่โครงการฯ กำหนด

โครงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 รุ่น 1 National Defense Technology Development Program for 21st Century Executives (DTE #1) ท่านจะได้เห็นเทคโนโลยี แบบทันสมัย ได้ไอเดียใหม่ๆ ได้ฝึกปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ความรู้ควบคู่กิจกรรม ที่ไม่ใช่แต่การนั่งฟังบรรยาย โดยมี ท่านผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานที่ปรึกษาร่วม และมี พันเอกชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ อาจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นผู้อำนวยการร่วมกันของโครงการฯ คุณสมบัติ เป็นผู้บริหาร ระดับต้น กลาง สูง ขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มกราคม 2563 เริ่มเปิดโครงการฯ หลังวันกองทัพไทย เดือนมกราคม 2563 ไปจนถึง พฤษภาคม 2563 มีการอบรมและฝึกปฏิบัติทำกิจกรรม ทุกวันศุกร์ 17:00-19:00 ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ และ ได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริงแบบ UNSEEN นอกสถานที่

รายละเอียดหลักสูตร :

http://www.mediafire.com/file/z4ahe8jhjtjuf9o/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B8%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588_1%2528%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594130163%2529.pdf/file

* ค่าธรรมเนียม 79,000 บาท (รวมค่ากิจกรรมต่างจังหวัดไม่รวมค่ากิจกรรมต่างประเทศ)
** ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลด 10%

กรณีมีปัญหาการสมัครสามารถติดต่อได้ดังนี้
ทางโทรศัพท์ ในเวลาทำการ 10.00 - 19.00 น. สำหรับทางเมล์ได้ 24 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่ 097-794-7777 หรือ dte2019b@gmail.com

คุณ สุขสันติ ปิยะรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน
โทร : 097-794-7777
Line ID : dte21
ชื่อ - สกุล *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
First Name - Last Name *
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
เพศ *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
การศึกษาสูงสุด
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน or Passport Number *
Your answer
ที่อยู่
อาคาร / หมู่บ้าน
Your answer
บ้านเลขที่
Your answer
ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล / แขวง
Your answer
อำเภอ / เขต
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
มือถือ *
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
Email *
Your answer
Line ID
Your answer
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
Your answer
ประเภทธุรกิจ / หน่วยงาน
Your answer
ประเภทหน่วยงาน *
ท่านได้รับทราบข่าวโครงการจาก
Your answer
ตำแหน่งงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy