PHIẾU KHẢO SÁT

Nhằm mục đích tìm hiểu về công việc của cựu sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Tài chính–Ngân hàng, chúng tôi rất mong các bạn vui lòng trả lời phiếu khảo sát này.

    1.Thông Tin Cá Nhân

    This is a required question
    This is a required question
Request edit access