Request edit access
Anketa o stepenu važnosti koji korisnici servisa Internet bankarstva pridaju pojedinim kriterijumima
Data anketa sadrži pitanja sa osvrtom na ključne kriterijume (povjerenje, percepcija bezbjednosti, percepcija sigurnosti, percepcija benefita, lakoća upotrebe sistema, subjektivni stavovi, društvene norme, samoorganizacija i mogućnost upravljanja sopstvenim resursima) kojima korisnici pridaju određeni stepen važnosti prilikom odabira banke čije će servise Internet bankarstva koristiti.
Za prvo pitanje, korisnici trebaju odabrati zemlju u kojoj njihova banka posluje, uključujući: Austriju, Sloveniju, Francusku, Španiju, Italiju, Hrvatsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Makedoniju, Albaniju.
Drugo pitanje odnosi se na veličinu banke, pri čemu su na osnovu datog kriterijuma, banke podijeljene u tri grupe: mala banka, banka srednje veličine, velika banka.
Od 3. do 10. pitanja, ispitanici mogu odgovoriti odabirom ocjena koje imaju sljedeća značenja:
1 - Uopšte nije važno; 2 - Uglavnom nije važno; 3 - Ni važno, ni nevažno (neutralno); 4 - Uglavnom je važno; 5 - Izuzetno važno.
1. U kojoj zemlji posluje banka čije servise Internet bankarstva koristite? *
2. Na osnovu veličine, kojoj kategoriji pripada Vaša banka? *
3. Koliko Vam je važno povjerenje koje imate u banku prilikom upotrebe njenih servisa Internet bankarstva? *
4. Koliko Vam je važna bezbjednost prilikom upotrebe servisa Internet bankarstva? *
5. Koliko Vam je važna sigurnost prilikom usvajanja i koršćenja servisa Internet bankarstva? *
6. Koliko su Vam važni uočeni benefiti, odnosno koristi koje može generisati usvajajući i koristeći servise Internet bankarstva? *
7. Koliko Vam je važna jednostavnost, tj. lakoća upotrebe servisa Internet bankarstva? *
8. Koliko su Vam važni subjektivni stavovi prilikom usvajanja i korišćenja servisa Internet bankarstva? *
9. Koliko su Vam važne društvene norme, odnosno informacije o iskustvima drugih (koje dobijate u interakciji sa svojim prijateljima, kolegama i referentnim grupama) prilikom donošenja odluke o usvajanju i upotrebi servis Internet bankarstva? *
10. Koliko Vam je važna samoorganizacija i mogućnost upravljanja sopstvenim resursima koje nudi upotreba servisa Internet bankarstva? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service