Request edit access
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อบต.ท่าน้าว ปี2563
เป็นการตอบคำถามด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ด้านงานบริการ อบต.ท่าน้าว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพหลัก *
Required
ระดับความพึงพอใจในการบริการ *
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ไม่ประทับใจเลย
คะแนนการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.
คะแนนการได้รับรู้ข่าวสารในกิจกรรมของ อบต.
คะแนนการเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น
คะแนนการเผยแพร่ผลงานของ อบต.
คะแนนความโปร่งใสในการทำงาน
คะแนนการทำงานเป็นไปตามเวลาที่กำหนดหรือไม่
คะแนนแต่ละกิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
คะแนนการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
คะแนนประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy