The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 7
Section 2 of 7
Question
Question Type
Loading image…
cele odwiedzin
korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
spędzam wolny czas
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
uczę się / pracuję
wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
Rows
1.
korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki, której dotyczy ankieta
2.
korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
3.
korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
4.
korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)
5.
korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu
6.
poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym, itp.)
7.
spędzam wolny czas
8.
uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów, itp.)
9.
uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę
10.
uczę się / pracuję
11.
wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma i inne)
12.
Add row
Columns
cele odwiedzin
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 3 of 7
Question
Question Type
Loading image…
to
1
Label (optional)
5
Label (optional)
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 4 of 7
Question
Question Type
Loading image…
1
2
3
4
5
NK
warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
godziny otwarcia
pracowników biblioteki
kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
kompetencje
dyspozycyjność
zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
zasoby elektroniczne, np. ebooki, czasopisma elektroniczne, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe (kompletność, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
zasady wypożyczeń
czas realizacji zamówienia
dopuszczalna liczba egzemplarzy
dopuszczalny okres wypożyczeń
usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
wydarzenia kulturalne (wystawy, pokazy, spotkania, itp. organizowane przez bibliotekę)
ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
Rows
1.
warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece
2.
wyposażenie biblioteki (umeblowanie, dostępność i jakość sprzętu)
3.
godziny otwarcia
4.
pracowników biblioteki
5.
kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
6.
kompetencje
7.
dyspozycyjność
8.
zbiory drukowane, np. książki, czasopisma (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
9.
zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania (kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
10.
zasoby elektroniczne, np. ebooki, czasopisma elektroniczne, bazy bibliograficzne i pełnotekstowe (kompletność, aktualność, itp. w stosunku do oczekiwań)
11.
zasady wypożyczeń
12.
czas realizacji zamówienia
13.
dopuszczalna liczba egzemplarzy
14.
dopuszczalny okres wypożyczeń
15.
usługi informacyjne (informowanie o zbiorach, wyszukiwanie zbiorów i informacji)
16.
wydarzenia kulturalne (wystawy, pokazy, spotkania, itp. organizowane przez bibliotekę)
17.
ofertę edukacyjną (szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, itp. organizowane przez bibliotekę)
18.
witrynę internetową biblioteki (przydatność, zakres, aktualność i czytelność zamieszczonych informacji)
19.
możliwości korzystania z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece
20.
możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)
21.
Add row
Columns
1
2
3
4
5
NK
Add column
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 5 of 7
Question
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 6 of 7
Question
Question Type
Loading image…
Kobieta
Mężczyzna
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
13-15
16-19
20-24
25-44
45-60
powyżej 60 lat
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
nauczyciel
student/uczeń
inny
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Question
Question Type
Loading image…
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
przynajmniej raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
korzystam sporadycznie (rzadziej niż raz w roku)
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 7 of 7
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
I. W jakim celu odwiedza Pan/Pani zazwyczaj bibliotekę? Proszę uwzględnić zarówno osobistą obecność w bibliotece, jak i odwiedzanie strony internetowej. (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi).
No responses yet for this question.
II. Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”).
No responses yet for this question.
III. Jak Pan/Pani ocenia: (wg skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle” a 5 oznacza „bardzo dobrze”. W przypadku, kiedy Pan/Pani nie korzysta z danej usługi lub biblioteka jej nie oferuje proszę wybrać opcję „NK - Nie korzystam”).
No responses yet for this question.
IV. Jeżeli w Pana/Pani opinii występują problemy utrudniające korzystanie z biblioteki lub ma Pan/Pani sugestie dotyczące usprawnienia funkcjonowania naszej instytucji prosimy o ich wyrażenie.
No responses yet for this question.
Metryczka
Płeć:
No responses yet for this question.
Wiek:
No responses yet for this question.
Status użytkownika: (proszę zaznaczyć wyłącznie jedną, dominującą możliwość)
No responses yet for this question.
Jak często korzysta Pan/Pani z usług biblioteki?
No responses yet for this question.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
of
14
.