Request edit access
पायाभूत चाचणी अहवाल (चाचणी क्रमांक 1 )
पायाभूत चाचणी मध्ये शाळेचा दर्जा व शेकडा प्रमाण कसे काढावे याबाबत प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करणे बाबत चा २२ जून २०१५ चा शासन निर्णय वरील पान क्रमांक १० वाचावे.
शाळेचे नाव *
Your answer
केंद्राचे नाव *
Your answer
इयत्ता २ री च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता २ री च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ३ री च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ३ री च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ४ थी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ४ थी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ५ वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ५ वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता 6 वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता 6 वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ७ वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ७ वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ८ वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
इयत्ता ८ वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
आपल्या शाळेची भाषा विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
आपल्या शाळेची गणित विषयाची शेकडा पातळी *
Your answer
आपल्या शाळेची एकूण शेकडा पातळी *
मुख्याध्यापकाचे नाव *
Your answer
संपर्क क्रमांक
Your answer
शेरा
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service