Request edit access
ແບບສອບຖາມ Online ເພື່ອສຶກສາ ແນວຄວາມຄິດ ຂອງບຸກລາກອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບຮູບແບບຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການເວັບໄຊ ຂອງມະຫາວິທະຍາ ໄລສະຫວັນນະເຂດ
      ແບບສອບຖາມນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສຶກສາແນວຄວາມຄິດ ຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກສຶກສາ ກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນເວັບໄຊ ເພື່ອໃຫ້ສອດຂ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ໃຊ້ງານເວັບໄຊຕົວຈິງ ແລະ ນຳໄປພັດທະນາເວັບໄຊ ມຂ. ການຕອບແບບສອບຖາມນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊຕ໌ໃຫ້ດີຢິ່ງຂຶ້ນ ຊຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຖືເປັນຄວາມລັບຈະບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເປັນສ່ວນບຸກຄົນ.
www.sku.edu.la
ຄຳແນະນຳ
1. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບສະເພາະ ກະລຸນາຕອບໃຫ້ກົງກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ
2. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ຄວາມຢ່າງລະອຽດ ແລະ ກົດປຸ່ມເລືອກໃນຊ່ອງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ກົງກັບຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງທ່ານຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy