Prijava za mentorski tim programa "LOKOMOTIVA"

Pred tobom je prijava za mentorski tim programa "LOKOMOTIVA".
"LOKOMOTIVA" ima za cilj da podrži neformalne grupe mladih da razviju i realizuju akcije koje će doprineti pozitivnim promenama u zajednici ili u životu mladih u Novom Sadu.
Članovi mentorskog tima biće aktivno uključeni u kreiranje promotivne kampanje za poziv mladima da se uključe, izbor ideja koje će biti podržane, kao i u podršku grupama čije ideje budu odabrane.
Rok za prijavu je 14.07.2014.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access