แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ๑.ก้าวร้าว ก่อกวนเป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่น
  ๑.๑ โหดร้าย ทารุณ รังแกสัตว์
  ๑.๒ ชกต่อย ทำร้ายร่างกายตนเองและผู้อื่น
  ๑.๓ ข่มขู่ คุกคาม หวีดร้อง กระทืบเท้า
  ๑.๔ ก่อกวนเพื่อน
  ๒.เคลื่อนไหวผิดปกติ
  ๒.๑ ไม่อยู่นิ่ง
  ๒.๒ มีความสนใจสั้น
  ๓.มีปัญหาปรับตัวทางสังคม มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม
  ๓.๑ ทำลายสาธารณะสมบัติ
  ๓.๒ ลักขโมย
  ๓.๓ วิวาทกับผู้อื่นเสมอ
  ๓.๔ ประทุษร้ายทางเพศ
  ๓.๕ ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟัง ครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างรุนแรง
  ๔. มีความรู้สึกวิตกกังวลและปมด้อย อย่างรุนแรงสม่ำเสมอ
  ๔.๑ ไม่กล้าพูด
  ๔.๒ มีการประหม่าอย่างมากเมื่อให้ออกไปแสดงออก เช่น รายงาน
  ๔.๓ มีอาการเจ็บป่วยทางกายเมื่อมาโรงเรียน
  ๔.๔ ร้องไห้บ่อย
  ๕.หนีสังคม ปลีกตัวเองออกจากสังคม อันมีผลต่อการเรียน
  ๕.๑ ไม่พูดคุย ไม่เล่นกับเพื่อน
  ๕.๒ ไม่ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้
  ๕.๓ เจ้าอารมณ์ รุนแรง
  ๕.๔ แยกตัวอยู่คนเดียว ทำงานคนเดียวตลอดเวลา
  Please enter one response per row
Request edit access