Request edit access
Formularz zgłoszeniowy „Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych – ustawa o ekonomii społecznej”
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na wyjazdowe spotkanie „Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw Społecznych.

Termin: 23 maja 2023 r., godz. 9.00-15.00
Miejsce: Fundacja Pałac Bojadła,
Miejsce wyjazdu i powrotu: Zielona Góra, parking przy Centrum Przyrodniczym (ul. Dąbrowskiego 14)

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli lubuskich przedsiębiorstw społecznych. Podczas spotkania porozmawiamy o możliwościach ubiegania się o środki finansowe przez podmioty ekonomii społecznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, o usługach społecznych i koordynacyjnej roli ROPS Zielona Góra, a także o reintegracji społecznej i zawodowej na przykładach: Konsorcjum Przystań Mieniany oraz Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania.

Program spotkania: 

9.00   Wyjazd autokarem spod Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze
10.00 Warsztaty sieciujące dla PES/PS - trener Piotr Bachoński
12.00 Obiad
12.30 Ekonomizacja fundacji na przykładzie Fundacji Pałac Bojadła - dr Aneta Kamińska
13.30 Sukcesy lubuskich przedsiębiorstw społecznych i plany na przyszłość – Agata Karchut,  Agata Fogel
14.30 Wyjazd uczestników z Pałacu Bojadła do Zielonej Góry
15.00 Przyjazd do Zielonej Góry

Na zgłoszenia czekamy do 20 maja.
Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 30 osób (w tym maksymalnie po 2 osoby z tego samego podmiotu).

Więcej informacji o spotkaniu dostępnych jest pod adresem http://owes.zgora.pl/ 
Odpowiedzi na pytania udziela: Agata Karchut e-mail: a.karchut@fundacjacp.org, tel. 533 316 285.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Na wskazany adres e-mail dzień przed spotkaniem prześlemy link do połączenia online.
Nazwa reprezentowanego podmiotu *
np. spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszenia
Miejscowość (siedziba) *
Klauzula informacyjna
W związku z rejestracją na spotkanie online „Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw Społecznych” organizowanego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum prowadzącą wraz z partnerami Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum z siedzibą w Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice. Dane teleadresowe: odo@fundacjacp.org
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania "Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych" prowadzonego w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, a w szczególności w celu zapewnienia możliwości udziału w spotkaniach, informowaniu o kolejnych spotkaniach kontaktowania się w tej sprawie oraz w celach ewaluacyjnym, dokumentacyjnym i archiwizacyjnym związanych z realizacją zadania.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: art. 6 ust 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. e i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w związku z realizacją działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji działań w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze oraz wymagany okres archiwizacji.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych; żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu.
9. Jeżeli Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale koniecznie do zapewnienia uczestnictwa w spotkaniu klastra.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy