Request edit access
PHIẾU KHẢO SÁT - ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ THÔNG TIN - THƯ VIỆN NĂM HỌC 2019-2020
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin - thư viện Nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập và NCKH, thư viện gửi tới bạn đọc phiếu khảo sát, đánh giá, bạn đọc vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu X vào ô thích hợp, và ghi ý kiến vào các dòng để trống.
1. THÔNG TIN BẠN ĐỌC:
- Bạn là *
- Giới tính *
- Đơn vị (Khoa/ phòng ban/ Trung tâm/ Ngành học) *
- Hệ đào tạo *
2. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG THƯ VIỆN CỦA BẠN
Clear selection
3. BẠN BIẾT ĐẾN CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN CỦA THƯ VIỆN QUA CÁC KÊNH THÔNG TIN NÀO
Clear selection
4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN CỦA BẠN
Clear selection
5. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BẠN VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ THƯ VIỆN
Clear selection
6. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BẠN VỀ QUY TRÌNH PHUC VỤ CỦA THƯ VIỆN
Clear selection
7. MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI TỪNG DỊCH VỤ
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Mượn/ trả tài liệu
Đa phương tiện (phòng máy tính)
Internet wifi
Dịch vụ tham khảo (nhận yêu cầu, tư vấn,...)
Tự học/ học nhóm
Clear selection
8. ĐỀ XUẤT CỦA BẠN VỀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN (NẾU CÓ):
9. YÊU CẦU TÀI LIỆU CẦN BỔ SUNG CHO THƯ VIỆN (ghi tối đa 5 tài liệu: Nhan đề/ Tác giả/ Nhà xuất bản/ Năm xuất bản)
10. NHẬN XÉT KHÁC CỦA BẠN (NẾU CÓ)
Cảm ơn bạn đã hoàn thành Phiếu khảo sát.
Phiếu khảo sát được công bố tại:
- Websites Thư viện: http://dvtdt.edu.vn/default.aspx?portalid=thuvien&selectpageid=page.285
- Facebook Thư viện: https://www.facebook.com/thuviendvtdt
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy