Φόρμα Συμμετοχής στο Game Jam

The form Φόρμα Συμμετοχής στο Game Jam is no longer accepting responses.

Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.