Request edit access
แบบสำรวจความต้องการในการให้บริการห้องปฏิบัติการและห้องประชุม
1.เลือกห้องที่ใช้งาน *
2.สถานภาพผู้ประเมิน *
3.การประเมิน *
5
4
3
2
1
1.ความเหมาะสมของกระบวนการจองห้อง
2.การให้บริการของเจ้าหน้าที่
3.ความสะอาด และการเตรียมความพร้อมของห้อง
4.ความพร้อมของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ในห้อง
5.ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน
6.ความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ
7.การใช้งานระบบจองห้องออนไลน์
4.ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms