Request edit access
Imię solisty
Your answer
Nazwisko solisty
Your answer
Data urodzenia (dz-mm-rrrr)
Your answer
Nazwa zespołu
Your answer
Imiona i nazwiska członków zespołu
Your answer
Liczba członków zespołu
Kategoria konkursowa
Nr tel. uczestnika lub rodzica
Your answer
Adres e-mail uczestnika lub rodzica
Your answer
Nazwa i adres placówki (jeśli uczestnik reprezentuje szkołę, ośrodek kultury itp.)
Your answer
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego
Your answer
Nr tel. nauczyciela przygotowującego
Your answer
Adres e-mail nauczyciela przygotowującego
Your answer
Akompaniament
Tytuł wykonywanego utworu nr 1
Your answer
Imię i nazwisko autora tekstu utworu nr 1
Your answer
Imię i nazwisko autora muzyki utworu nr 1
Your answer
Tytuł wykonywanego utworu nr 2
Your answer
Imię i nazwisko autora tekstu utworu nr 2
Your answer
Imię i nazwisko autora muzyki utworu nr 2
Your answer
OBOWIĄZKOWY FORMULARZ RODO - http://www.pmdk-otwock.pl/konkursy *
Required
Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku (zwanego dalej: „PMDK”), z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05 – 400 Otwock. 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski: iod@perfectinfo.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu organizacji przez PMDK w Otwocku XV Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Poznajemy swoją małą ojczyznę” i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy PMDK w Otwocku oraz podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu. 6. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników posiadają prawo dostępu do treści swoich danych/danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników posiadają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 10. Organizatorzy oświadczają, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service