Request edit access
ĐĂNG KÝ DỰ THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2017
Tất cả thí sinh đăng ký dự thi công chức, viên chức Bộ Ngoại giao năm 2017 CẦN HOÀN THÀNH mẫu đăng ký dưới đây trước khi nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ.
PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
(Thí sinh khai thông tin bằng tiếng việt có dấu, không sử dụng từ viết tắt)
1. Họ tên khai sinh
Viết hoa chữ cái đầu tiên của Họ, Tên đệm, Tên
Họ và tên đệm *
Tên *
2. Giới tính *
3. Ngày tháng năm sinh *
(Thí sinh khai thông tin theo định dạng: Tháng / Ngày / Năm)
MM
/
DD
/
YYYY
4. Số chứng minh thư nhân dân hoặc số hộ chiếu
Ngày cấp
MM
/
DD
/
YYYY
5. Nơi sinh (Xã, Huyện, Tỉnh)
6. Dân tộc *
7. Nơi ở hiện nay *
(Bộ Ngoại giao sử dụng địa chỉ dưới đây để gửi Thông báo nếu cần thiết)
8. Họ tên cha *
Nghề nghiệp *
(nghề nghiệp / chức vụ, cơ quan)
9. Họ tên mẹ *
Nghề nghiệp *
(nghề nghiệp / chức vụ, cơ quan)
10. Email *
(Thí sinh nhập địa chỉ email hợp lệ để nhận Thông báo từ Bộ Ngoại giao)
11. Điện thoại di động *
(vd: 090...)
12. Điện thoại cố định (nếu có)
(0084...)
13. Đối tượng ưu tiên
Chọn một diện ưu tiên được cộng điểm cao nhất nếu thuộc nhiều diện ưu tiên
PHẦN 2. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Thí sinh khai thông tin đến học vị cao nhất đã được cấp Bằng (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).
(Thí sinh khai thông tin bằng tiếng việt có dấu, không sử dụng từ viết tắt)
1. Bậc Tiến sĩ
Chuyên ngành
Cơ sở đào tạo
(Thí sinh cung cấp thông tin như tên được ghi trên Bằng /Giấy chứng nhận tốt nghiệp)
Nước
Năm tốt nghiệp
2. Bậc Thạc sĩ
Chuyên ngành
Tốt nghiệp loại
(xuất sắc, giỏi, khá, trung bình / không xếp loại)
Cơ sở đào tạo
(Thí sinh cung cấp thông tin như tên được ghi trên Bằng /Giấy chứng nhận tốt nghiệp)
Nước
Năm tốt nghiệp
3. Bậc Đại học
Chuyên ngành *
Tốt nghiệp loại: *
(xuất sắc, giỏi, khá, trung bình / không xếp loại)
Điểm trung bình toàn khóa *
Thí sinh khai theo định dạng: điểm thí sinh / thang điểm tổng
Thủ khoa
Cơ sở đào tạo *
(Thí sinh cung cấp thông tin như tên được ghi trên Bằng /Giấy chứng nhận tốt nghiệp)
Nước *
Năm tốt nghiệp *
4. Bằng khen, giấy khen trong học tập và các hoạt động xã hội khác (nếu có)
5. Kinh nghiệm làm việc
(Thí sinh khai thông tin theo định dạng: Thời gian / Chức vụ / Cơ quan. Nhiều quá trình làm việc thì mỗi quá trình ghi trên một dòng.)
6. Danh mục tài liệu đính kèm *
Required
7. Đăng tải *
Thí sinh đăng tải tất cả văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, giấy khen, hợp đồng lao động theo các mục đã khai tại đây. Định dạng PDF, scan tất cả tài liệu thành 1 file PDF có tên theo quy tắc (họtênthísinh-chuyênnghànhđăngký), tổng dung lượng tối đa 10MB
Required
PHẦN 3. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Chuyên nghành đăng ký dự thi *
2. Ngoại ngữ chính đăng ký dự thi *
3. Ngoại ngữ phụ
- Ngoại ngữ phụ đăng ký dự thi
- Ngoại ngữ phụ khác (nếu có)
Trình độ của ngoại ngữ phụ khác
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms