Skolavslutningsdagen 16 juni

Skolavslutningsdagen 16 juni är nu stängt.
De som inte svarat räknar vi som lediga hela skolavslutningsdagen!