Request edit access
Ankieta ewaluacyjna Planu Komunikacji Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej"
Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie w, której celem jest ocena założeń Planu Komunikacji Lokalnej Grupy Działania "Ziemi Chełmskiej". Ankieta jest anonimowa, a wyniki ankiety posłużą do oceny racjonalności działań i narzędzi wskazanych w Planie Komunikacji. Wypełnienie ankiety zajmie ok.5 minut. Dziękujemy!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie’’.
1. Proszę o zaznaczenie formy komunikacji (max. 3) z mieszkańcami obszaru LGD "Ziemi Chełmskiej", które uważa Pan/Pani za najskuteczniejszą formę środka przekazu informacji: *
Required
2. Czy jest Pan/Pani zainteresowana otrzymywaniem Newslettera LGD "Ziemi Chełmskiej"? *
3. Czy korzysta Pan/Pani z głównych i regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich? *
4. Czy czyta Pan/Pani informacje zamieszczone na portalach internetowych obejmujących obszar LGD "Ziemi Chełmskiej"? *
5. Czy przyszedłby Pan/Pani na dyżur pracownika LGD w poszczególnych gminach w celu uzyskania informacji dotyczącej naboru wniosków, z uwzględnieniem wszelkich danych na temat sposobu i terminu składania wniosków? *
6. Czy będzie Pan/Pani korzystać z komunikatora funpage’u na portalu społecznościowym, poprzez rozmowę telefoniczną oraz przez korespondencję e- mail w celu uzyskania informacji na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD? *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy