Request edit access
Змістові характеристики компетенцій викладача вищої школи
Шановні викладачі!

Просимо за ступенем домінантності для себе оцінити значущість різних характеристик професійної діяльності викладачів.

Оцініть своє ставлення до кожного твердження за 4-бальною шкалою за наступним принципом:
• «так» (повністю погоджуюсь);
• швидше так, ніж ні;
• швидше ні, ніж так;
• «ні» (повністю не погоджуюсь).

Ваша відповідь уможливить сформулювати критерії оцінки професійної діяльності викладачів, що має важливе значення для підвищення її якості.

1. Професійно-педагогічна сфера *
так
швидше так, ніж ні
швидше ні, ніж так
ні
Постійно самовдосконалюється, підвищує свій інтелектуальний і професійний рівні
Впроваджує нові інноваційні технології навчання, в тому числі ІКТ
Працює з інформацією у глобальних комп’ютерних мережах на основі її критичного аналізу
Використовує різні засоби комунікації зі студентами і колегами, у тому числі за допомогою ІКТ
Використовує в освітньому процесі фундаментальні знання, досягнення сучасної науки, постійно оновлює зміст навчальних дисциплін
Формує освітнє середовище, яке сприяє пізнавальній активності студентів, навчанню на основі досліджень
Створює електронні навчальні ресурси
Володіє технологіями управління самостійною діяльністю студентів
Виявляє гнучкість у професійній діяльності, підприємницьку ініціативу
Вважає інтерактивну взаємодію зі студентами найбільш продуктивною в освітньому процесі, організує групову та колективну проектну діяльність
Вміє ставити та досягати спільно зі студентами дидактичної мети за технологією SMART
Застосовує різні технології моніторингу освітніх результатів, здійснює їхню корекцію
Ставиться позитивно до реформ та змін, які відбуваються у вищій освіті
Задоволений результатами своєї професійної діяльності
2. Соціально-особистісна сфера *
так
швидше так, ніж ні
швидше ні, ніж так
ні
Розуміє соціальну значущість і високу відповідальність своєї професійної діяльності
Має високу мотивацію до виконання професійних завдань
Здійснює лідерську підтримку студентської молоді, демонструючи високий рівень загальної та професійної культури
Дотримується норм професійної етики з усіма суб’єктами освітнього процесу
Сприймає молоде покоління як генерацію, яка має особливі цінності та потреби
Відкритий до спілкування, прагне до розуміння та розв’язування складних ситуацій
Вміє презентувати та відстоювати власні ідеї, вести діалог та дискусію
Стримує негативні емоції, долає поганий настрій
Знає свої громадянські права і обов’язки, вміє їх захищати, спираючись на чинне законодавство
Надає студентам реальні можливості для розвитку самоврядування, підтримує молодіжні ініціативи
Виховує у студентів толерантне ставлення до несхожості людей між собою у міжкультурному середовищі
Вміє приймати рішення і бере на себе відповідальність за успіхи та невдачі у професійній діяльності
3. Академічна сфера *
так
швидше так, ніж ні
швидше ні, ніж так
ні
Вміє поєднувати діяльність викладача і науковця, організує навчання студентів на основі досліджень
Володіє сучасною методологією і методикою досліджень в галузі вищої освіти
Організує дослідницькі групи з актуальних проблем науки, бере участь у національних та міжнародних проектах
Реалізує основні форми інтернаціоналізації вищої освіти (мобільність студентів і викладачів, впроваджує зарубіжний досвід у практику тощо)
Публікує результати наукових досліджень у наукометричних виданнях
Залучає студентів до наукової діяльності, керує науковим гуртком, факультативом
Презентує результати наукової діяльності у міжнародних спільнотах
Вміє розробляти діагностичний інструментарій для здійснення аналізу наукових даних
Дотримується норм академічної доброчесності
Є фахівцем у відповідній науковій галузі, проводить експертизи, готує рецензії, має наукову школу
Популяризує результати власних наукових досліджень за допомогою електронного портфоліо
Зазначте деякі характеристики, які є актуальними для діяльності викладача закладу вищої освіти, але не знайшли відображення в переліку вищезазначених тверджень
Your answer
Ваша стать *
Вкажіть Ваш вік *
Вкажіть Ваш стаж викладацької роботи *
Вкажіть Ваш науковий ступінь *
Щиро дякуємо за участь в опитуванні!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Київський університет імені Бориса Грінченка. Report Abuse - Terms of Service