Request edit access
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI HÈ 2019 - TRƯỜNG TRUNG HỌC WELLSPRING
Thông tin học sinh / Student information
Họ và tên học sinh / Student's full name *
Your answer
Ngày tháng năm sinh / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Giới tính / Gender: *
Trường đang học / Current school *
Your answer
Lớp (Năm học 2018-2019) / Current grade *
Your answer
Nơi ở hiện nay / Current home address *
Your answer
Thời gian đăng ký học hè / Expected enrolment *
Nếu bạn chọn trại hè Innovation Camp / If you choose Innovation Camp
Lựa chọn 1 trong 2 trại dự án
Lựa chọn 1 trong 2 câu lạc bộ
Lựa chọn 2 trong các hoạt động thể thao
Nếu bạn chọn trại hè Inspiration Camp / If you choose Inspiration Camp
Lựa chọn 1 trong 2 trại dự án
Lựa chọn 1 trong 2 câu lạc bộ
Lựa chọn 2 trong các hoạt động thể thao
Thông tin phụ huynh học sinh / Parents information
Họ tên / Full name *
Your answer
Điện thoại / Mobile phone *
Your answer
Email *
Your answer
Đăng ký dịch vụ xe đưa đón (không bắt buộc) / School bus service registration (optional)
Địa chỉ đưa đón / Picking up address
Your answer
Họ và tên người đưa đón / Full name of the person picking up student
Your answer
Quan hệ với học sinh / Relationship to student
Your answer
Di động / Mobile phone
Your answer
Các lưu ý đặc biệt về sức khỏe của học sinh / Student’s special health needs
Đề nghị ghi rõ các điểm đặc biệt về sức khỏe (nếu có) và các hoạt động thể thao cần tránh / Does the student have any special need, condition or avoidance which The School should be aware of
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Wellspring International School. Report Abuse - Terms of Service