Buddy registration 2017 Winter semester

ESN VŠB - TU Ostrava
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Etický kodex buddyho / Buddie's Code of Ethics

  BUDDY: - bere své poslání zodpovědně a vážně - je zdrojem informací a pomoci pro všechny zahraniční studenty - slouží jako kulturní průvodce - chová se tak, aby nepoškozoval dobré jméno ESN a potažmo VŠB-TU Ostrava - nezneužije neznalosti místních poměrů svěřeného studenta ku svému prospěchu - nezneužije kontaktů na členy ESN a zahraniční studenty ke komerčním účelům BUDDY: - takes his duty seriously and responsibly - is a source of information and help for all international students - provides introduction to local culture - observes not to damage reputation of ESN VSB-TUO and VSB-TU Ostrava - will not take advantage of foreign student's unawareness of local conditions to his own benefit - will not misuse ESN members' or international students' contacts for commercial purposes
  This is a required question
Request edit access