Request edit access
แบบสอบถามแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ.
แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความเห็นของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและบริการอื่นๆ ซึ่ง ชสอ. จะนำผลการสำรวจนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิกต่อไป
โดยในการนี้ ชสอ. จะมีการจับฉลากมอบรางวัลสมนาคุณให้กับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเสื้อนาโนของ ชสอ. จำนวนน 10 รางวัล จึงขอความร่วมมือมายังท่านในการตอบแบบสอบถามและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อชิงรางวัลสัมมนาคุณ "เสื้อยืดนาโน 10 รางวัล " สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
สหกรณ์ออมทรัพย์...................................จำกัด *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
E-mail
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms