Request edit access
Zgłoszenie uczestnika turnusu edukacyjnego dla rodziców / opiekunów osób autystycznych                                       projekt  "AZYMUT - realne wsparcie"                                                                     FUNDACJA AUTIKA 2021
ankieta rekrutacyjna dla uczestników warsztatów dla rodziców/opiekunów
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
BARDZO PROSIMY O PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ INFORMACJI        
Planujemy organizację w 2 stacjonarnych "turnusów" edukacyjnych przeznaczonych dla rodziców i opiekunów prawnych osób autystycznych.
Każdy turnus to 5 dni po 5 godzin zajęć warsztatowych - zajęcia odbywać się będą w godzinach porannych ( kiedy dzieciaki będą w szkole czy przedszkolu).
Praca w 15 osobowych grupach z dwojgiem profesjonalnych, bardzo doświadczonych specjalistów.

Pierwszy turnus będzie przeznaczony dla osób nowych w tematyce autyzmu - świeżo po diagnozie lub z niewielkim stażem - dlatego właśnie nazwaliśmy go TURNUSEM DLA POCZĄTKUJACYCH

Drugi dedykujemy osobom, którym temat autyzmu jest już nieobcy, ale szukają wsparcia, dodania sił i znalezienia rozwiązań problemów, pojawiających się na każdym etapie życia - dlatego otrzymał nazwę TURNUSU DLA WETERANÓW.

Wstępnie zakładamy poruszenie następujących obszarów tematycznych:

1. Rozwój relacji - obejmujący podnoszenie wiedzy z zakresu specyficznego rozwoju  osób autystycznych oraz budowania z nimi właściwych relacji w rodzinie i poza nią,  umiejętności pracy i współżycia z nimi, w tym sprawowania nad nimi opieki, a w szczególności udzielania im właściwego wsparcia i pomocy w procesie ich edukacji, terapii i rehabilitacji;

2. Rozwój społeczny - zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności osób autystycznych,

3. Interakcja ze światem - skupiający się na procesach integracji osób autystycznych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej,

Jednakże to WY , UCZESTNICY ostatecznie zdecydujecie  o czym, kiedy i jak chcielibyście porozmawiać z prowadzącymi, którzy z pewnością będą źródłem niezastąpionej wiedzy :)

UWAGA !!!
Jako organizatorzy nie planujemy zapewnienia noclegów i pełnego całodziennego wyżywienia, ale oczywiście będą przerwy kawowe i posiłek obiadowy.
Zakładamy, że uczestnicy turnusu będą pochodzić z najbliższych okolic, a nocować będą we własnych domach (przede wszystkim w związku z zgłaszaną przez Was niemożliwością pozostawienia na noc samych niepełnosprawnych osób zależnych). Nie wykluczamy jednak możliwości uczestnictwa osób spoza najbliższego rejonu, jednakże kwestia zakwaterowania pozostaje wtedy w gestii beneficjenta.

BARDZO RPOSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ - LICZBA MIEJSC JEST NIEWIELKA, A OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WIELE - DZIEKUJEMY
Imię i nazwisko uczestnika *
nr telefonu kontaktowego *
kod pocztowy, miejscowość *
ulica, numer, numer lokalu *
Warunkiem udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego  w momencie odbywania szkolenia. *
Zgłaszam swoje  uczestnictwo w stacjonarnym turnusie edukacyjnym w ramach projektu „AZYMUT  - realne wsparcie"  2021 (wybierz jeden) *
Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany uczestnikom do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
Opisz krótko, swoją motywację do udziału : *
Jestem : *
Wiek dziecka / podopiecznego (osoby autystycznej) *
opisz jak funkcjonuje Twoje dziecko/podopieczny *
o czym chcielibyście Państwo porozmawiać podczas zajęć turnusowych *
Podczas zajęć oferujemy catering - czy mają Państwo określić swoje preferencje dietetyczne : *
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym jako uczestnik projektu zobowiązuję się do: *
do skutecznego zakwalifikowania do projektu konieczne jest zatwierdzenie wszystkich poniższych punktów
Required
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH                                         Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym *
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu Fundację Autika na potrzeby rekrutacji, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu „AZYMUT - realne wsparcie ” *
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AUTIKA z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wojska Polskiego 77/4   ,2) kontakt z osoba odpowiedzialną za Ochronę Danych tel. 606279382 E -mail:  fundacja.autika@gmail.com , 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.    4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, organy kontrolne i nadzorcze oraz audytujące. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów niniejszego projektu oraz do 6 lat po jego zakończeniu (wymóg księgowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy. *
informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia są udzielane w pod nr tel. 606 279 382
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2021 r. do godziny 24:00

Liczba miejsc bardzo ograniczona!  Liczy się kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!!!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy