Request edit access
Chestionar pentru cadrele didactice referitor la implementarea instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal.
Dragi profesori, acest chestionar este realizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Scopul acestuia este consultarea opiniei publice cu privire la implementarea Instrucțiunii metodice privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal
Răspunsurile sunt anonime.
1. Sunt cadru didactic la:(bifați una din cele 3 variante) *
Required
2. Am fost implicat în activități de informare și/sau instruire referitor la Instrucțiunea metodică privind temele pentru acasă. *
(bifaţi una din cele 5 variante)
Required
3. Cred că temele pentru acasă sunt utile și necesare pentru asigurarea calității demersului educațional. *
Required
5. Atunci când propun elevilor temele pentru acasă am grijă ca acestea să fie echilibrate și interesante . *
Required
6. Țin cont de opinia elevilor atunci când decid ce teme pentru acasă le voi propune. *
Required
7. Am organizat discuții de informare cu părinții despre managementul temelor pentru acasă. *
Required
8. Am grijă să estimez și să respect volumul de timp pe care acesta îl solicită elevului. *
Required
9. Ofer sprijin elevilor prin abordare individualizată. *
Required
10. Pedepsesc prin notă negativă elevii care fac greșeli în temele pentru acasă. *
Required
11. Diversific permanent sarcinile temelor pentru acasă. *
Required
12. Colaborez cu colegii pentru a a evita suprasolicitarea intelectuală și emoțională a acestora. *
Required
13. Am grijă să indic în catalogul clasei temele pentru acasă, iar în proiectarea zilnică/ a unității de învățare fixez sarcina și timpul estimativ. *
Required
14. Am observat că după schimbarea abordării pozitive a temelor pentru acasă, elevii vin cu plăcere la școală (nu le este frică). *
Required
15. Sunt cadru didactic din Gimnaziul-grădiniță ”Igor Crețu” din com. Găvănoasa, r. Cahul *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service