Podmienky pre medzinárodný výskum (aplikácia a asistencia)

Formulár EURAXESS Roadshow - Informačné podujatie pre výskumníkov - SAV, 21.3.2014 už neprijíma odpovede.

Ak si myslíte, že ide o chybu, pokúste sa kontaktovať majiteľa formulára.