ลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" ปี 2567 (รุ่น2)
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ(ขณะนี้มีคนลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว) / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร 3145 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ทาง (erp MJU) หรือได้ที่ลิงค์ : https://bit.ly/48BCAaw
********หมายเหตุ วิทยากรขอความร่วมมือผู้อบรมทุกท่าน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม(ทบทวนภาระงานที่รับผิดชอบ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบจัดทำคู่มือปฎิบัติงาน
This form was created inside of มหาวิทยาลัยแม่โจ้. Report Abuse