Request edit access
Inscripció al Casal d'Estiu 2019
DADES DE L'ALUMNE
Nom de l'alumne *
Your answer
Cognoms de l'alumne *
Your answer
Edat de l'alumne *
Your answer
És alumne de l'Escola Túrbula? *
Curs que ha realitzat durant el 2018/2019 *
En cas de que tingui algun germà estudiant a Túrbula, quin curs ha estudiat aquest curs 2018/2019? *
CASAL D'ESTIU
Tipus de jornada *
Seleccioneu quin tipus de jornada realitzarà
Selecció de setmanes *
Marqueu totes les setmanes a les que us apunteu.
Required
Realitzarà hores complementàries? *
Les hores complementàries són una ampliació de l'horari normal del Casal: Matí (de 8h a 9h, 10€ per setmana), Tarda (de 17h a 18h, 10€ per setmana).
Esteu interessats en el servei d’autocar? *
Servei de recollida al matí (arribada a l'Escola a les 9:00) i lliurament a la tarda (a partir de les 17:00). Condicionat a que hi hagi un nombre mínim d’usuaris.
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR
Nom i cognoms del pare/mare/tutor *
Your answer
DNI/NIE del pare/mare/tutor *
Your answer
Telèfon del pare/mare/tutor *
Your answer
Correu electrònic del pare/mare/tutor *
Your answer
Persones autoritzades a recollir l'alumne/a
1) Nom i cognoms *
Your answer
1) DNI/NIE *
Your answer
2) Nom i cognoms
Your answer
2) DNI/NIE
Your answer
3) Nom i cognoms
Your answer
3) DNI/NIE
Your answer
ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Amb caràcter general, el personal de l'Escola no administra medicaments als alumnes. Les famílies han d'administrar els medicaments de manera que les dosi a subministrar no coincideixin dins l'horari del Casal.
Si això no és possible, i cal que un professor o monitor administri el medicament a l'escola, només s'administraran els medicaments als alumnes la família dels quals ompli l'autorització el pare, mare o tutor amb el nom del medicament, la dosi, l'horari i la data de finalització del tractament.
Per facilitar la tasca al professor o monitor, cal que escriviu al medicament el nom de l'alumne, l'hora i la dosi a administrar.
En cas que un alumne pateixi una malaltia que hagi de ser tinguda en compte pel personal del centre, cal indicar-ho i portar el corresponent informe mèdic.
Pren alguna medicació? *
Nom del medicament
Your answer
Dosi i hores
Your answer
Data de finalització del tractament
Your answer
Pateix algun tipus d'al·lèrgia o malaltia? *
OBSERVACIONS
Your answer
Enviant aquest formulari manifesto el meu coneixement de les activitats que es desenvoluparan al si del CASAL D'ESTIU organitzat per l'Escola Túrbula durant l'estiu del 2018 i, en conseqüència, SOL·LICITO la inscripció del meu fill/a al programa d'activitats previst. Al mateix temps (si s'escau) dono la meva autorització perquè la persona designada per l'Escola administri al nen/a la medicació indicada.

Aquestes dades són d’ús exclusiu de l’Escola Túrbula i només per la gestió del casal. En compliment de la LOPD (15/1999), vosté té dret a consultar, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se a l’Escola Túrbula, Ctra. de Mataró 26 de Sant Adrià del Besòs, o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@turbula.es.

El fet d'omplir aquesta inscripció no garanteix l'obtenció de plaça al casal, que es posarà en marxa només si s'assoleix un nombre d'inscripcions que el facin sostenible. Així mateix, i pel bé dels nens i nenes, només s'obrirà el casal a aquells grups d'edat que puguin formar un grup mínim.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Escola Túrbula. Report Abuse - Terms of Service