ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ PATRAS IQ 2016

H 3η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στις 15|16|17 Απριλίου 2016 στο αθλητικό κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Μονάδα Καινοτομίας- Μεταφοράς Τεχνογνωσίας & Επιχειρηματικότητας/ΕΛΚΕ στα τηλέφωνα: 2610996635, 997997, 969057 ή στα e-mail: itto@upatras.gr καθώς και στην ιστοσελίδα http://patrasiq.dyna3.smartdev.gr/#