Request edit access
Prihláška na 8-týždňový kurz MBSR
Termín: od 14. januára 2020
Miesto: Na betón tvorivý svet, Bajkalská 717/17, Bratislava

Kontakt a informácie:
Marta Dömöková
info@mindfulnessnakazdyden.sk
+421 904 869 444
www.mindfulnessnakazdyden.sk
Prihlasujem sa na 8-týždňový kurz MBSR
v termíne od 14. januára 2020 v Bratislave
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Email *
Your answer
Telefónne číslo *
Your answer
Adresa (fakturačné údaje) *
Your answer
Vaše otázky alebo pripomienky
Your answer
Informácia o ochrane a spracovaní osobných údajov
Správcom osobných údajov, ktoré dobrovoľne odovzdávate prostredníctvom tohto dotazníka je Mgr. Marta Dömöková, so sídlom Radarová 3247/16, 82102 Bratislava-Ružinov, IČO: 52 437 361 (ďalej len "správca"), zapísaná vo verejnom živnostenskom registri, ktorý vedie Okresný úrad Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-278798.

Vaše osobné údaje - meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa, budú spracované za účelom poskytovania služieb, plnenia zmluvy, vedenie účtovníctva (vystavenie faktúry) a zasielanie obchodných oznámení.

S Vašimi osobnými údajmi budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Všetky údaje budú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 904 869 444 alebo e-mailom na info@mindfulnessnakazdyden.sk.
*
Súhlasím so zasielaním newslettra emailom
Podmienky účasti na kurze MBSR
Kurz MBSR je intenzívny tréning zručností založený na všímavosti. Ide o vzdelávací kurz, nie terapiu. Kurz MBSR nie je náhradou za lekársku či terapeutickú starostlivosť, ale môže ju dopĺňať. Účasť na kurze je výhradne na základe dobrovoľnosti a osobnej zodpovednosti. Ak sa v súčasnosti liečite u lekára alebo terapeuta, konzultujte prosím so svojím odborníkom účasť na tomto kurze.

Súčasťou kurzu je bezplatná vstupná 30-minútová konzultácia, ktorá prebieha osobne alebo cez skype (najneskôr týždeň pred začatím kurzu). Počas konzultácie preberieme obsah a zameranie kurzu, ako aj Vaše potreby a očakávania. Konzultácia je nezáväzná, no potrebná k účasti na kurze.

Zaslaním tejto prihlášky si rezervujete svoje miesto na kurze. Vaše miesto bude potvrdené po zaplatení účastníckeho poplatku.

Platbu za kurz vo výške 240 eur prosím uhraďte v termíne do 7.1.2020 na účet IBAN: SK03 0900 0000 0051 6068 4547, názov účtu: Mgr. Marta Dömöková. Do správy pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno, priezvisko a "kurz MBSR".

V prípade, že sa na kurz prihlási viac účastníkov ako dovoľuje kapacita, poradie bude určené podľa toho, kto sa skôr prihlásil a zároveň zaplatil účastnícky poplatok.

Pri vynechaní častí kurzu zo strany účastníka nevzniká nárok na náhradný termín. Pri predčasnom ukončení kurzu zo strany účastníka nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej sumy z kurzovného (okrem závažných zdravotných, osobných alebo rodinných dôvodov).

Pri nemožnosti účasti lektorky na niektorej časti kurzu, lektorka zabezpečí náhradný termín po dohode s účastníkmi kurzu.

Ak by sa kurz z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov alebo z iného dôvodu v stanovenom termíne nemohol uskutočniť, lektorka bude účastníkov o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a stanoví najbližší možný termín. Ak Vám náhradný termín nebude vyhovovať, poplatok za kurz Vám bude vrátený v plnej výške.
Súhlas s podmienkami účasti na kurze MBSR *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy