ĐĂNG KÝ: Tham dự Lễ tốt nghiệp Khoa Luật đợt tháng 9/2019 và Khảo sát thông tin việc làm
Thời gian đăng ký làm Lễ TN 20.9.2019 đã hết. Đối với đợt bổ sung, Khoa sẽ thông báo form đăng ký đến các anh chị.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy