Apmācības Latgales reģiona jauniešiem par radošo domāšanu un inovatīvu ideju vai projektu attīstīšanu „Radošums ir ledlauzis”

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.
Latvijas – Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv.

Apmācības notiks 2 daļās:
1. daļa 13.-15.02. viesu namā „Rāznas Ezerkrasti” http://www.raznasezerkrasti.lv/, Rēzeknes novadā;
2. daļa 24.-26.04. viesu namā „Rāznas līcis” http://www.raznaslicis.lv/, Rēzeknes novadā.

Pieteikšanās apmācībām līdz 2015.gada 30. janvārim. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 2. februārim.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Mudīte Kiseļova, T. 26467137 mudite.kiselova@gmail.com

Atceries - šajā pieteikuma anketā nav "pareizo" vai "nepareizo" atbilžu. Mums svarīgas ir tieši TAVAS domas un TAVAS atbildes!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
Request edit access