ปลายภาค ครั้งที่ 2 (Pre - Final)

หมดเวลาแล้วคะ อ่านสรุปทบทวนนะคะ ^_^ สู้ สู้ คะ