Request edit access
טופס בקשה לחונכות פר''ח לשם תש"פ
מרכז תמיכה אופק
שם פרטי *
Your answer
שם משפחה *
Your answer
תעודת זהות *
Your answer
מחלקה *
Your answer
שנה *
Required
נייד *
Your answer
מייל עדכני *
Your answer
המקצועות בהם תבקש/י סיוע לימודי ( יש לכתוב את המקצועות ע"פ סדר עדיפות) *
Your answer
הערות ובקשות מיוחדות
Your answer
תנאים לקבלת חונכות פר''ח לשם :
מטרת התוכנית היא לסייע לסטודנטים עם ליקויי למידה / הפרעות קשב וריכוז באמצעות חונכים אישיים.
החונכים אינם מהווים תחליף למרצים או לנוכחותכם בשיעורים.
עם קבלת החונך עליך להתחייב לתנאים הבאים:
1 . על החניך ליצור את הקשר הראשוני עם החונך לא יאוחר משבוע לאחר קבלת פרטיו על ידי רכז התוכנית.
2 . החונכות תתקיים שעתיים בשבוע באופן קבוע במכללה בלבד.
3 . באחריות החניך לשמור על מסגרת מפגשים שבועיים קבועה וסדירה תוך גילוי גמישות לאילוצים של החונך.
4 . על החניך להודיע לחונך לפחות 24 שעות מראש על שינוי או דחיית פגישת החונכות וקביעת פגישה חדשה באופן מידי.
5 . יש להגיע לחונכות עם החומר הלימודי הנדרש. מוטב לשלוח לחונך מראש מה יהיה נושא השיעור על מנת שיוכל להגיע מוכן.
6 . יש לדווח ולידע באופן מידי את רכזת התוכנית , על קשיים המתעוררים במהלך הפרויקט (כגון: אי-קיום פגישות סדירות, חוסר ידע במקצוע הנדרש סיוע וכיו').
7 . יש למלא משוב כתוב על התוכנית לפי בקשת רכזת התוכנית : בסמסטר א- פגישה אישית עם רכזת הנגישות מעיין מרק שבו
סמסטר ב'- מילוי משוב כתוב ושליחתו תוך שבוע מיום קבלתו.
8 . על החניכים להשתתף במפגש קבוצתי אחד בשנה שמועד קיומו יתפרסם בהמשך. חניך שלא משתתף במפגש זה , החונכות שלו תפסק לאלתר.
9.אי- קיום תנאים אלו יביא להפסקת הסיוע הלימודי באופן מידי ולא יאפשר קבלת חונך בשנים הבאות או במסגרות אחרות.

10. עם שליחת הטופס אני מסכימ/ה לתנאים המפורטים.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy