Request edit access
What’s Next for Innovation?ก้าวต่อไปของนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
งานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาฯ กรุงเทพฯ
บริษัท/หน่วยงาน *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ประเภทธุรกิจ *
สิ่งที่ท่านต้องการจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กำหนดการ
แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service