Request edit access
Aplikasyon Sibvansyon pou Pwojè Katye
Oranj gen anpil moun ki gen talan ak anpil lidè enteresan sou ki jan pou yo fè vil la yon pi bon kote.
Mikwo-sibvansyon yo ta dwe bati kominote a, kiltive lidèchip nan katye yo, elaji aktivite jèn yo,
ankouraje byennèt ak sante, epi selebre divèsite nan vil la. Nou tout fè pi byen lè n ap travay ansanm.
Di nou sou gwoup ou an ak pwojè ou a. Aplike kreyativite! Nou vle pi bon ide ou ka genyen an!

Kalifikasyon: Benefisyè ki te gayan nan Otòn 2018 nan Pwojè Katye Sibvansyon an ( e sa yo ki te
gayan an Oktòb 2018) yo pa elijib pou aplike pou pati sa a, men yo pral kalifye pandan pwochen tou
kap vini an, ki pral louvri nan ete 2019. Aplikasyon yo akòz 14 jen, 2019.

Email address *
Tit Pwojè a: *
Your answer
Pwojè Katye: *
1.1 Ki non gwoup ou a? *
Your answer
1.2 Ki objektif gwoup ou a? (25 pwen): *
Your answer
1.4 Konbyen manm ou genyen ki aktif nan gwoup la? *
Your answer
1.4a Tanpri ekri yon non kontak prensipal pou gwoup ou a *
Your answer
1.4b Tanpri ekri nimewo telefòn prensipal la *
Your answer
1.4c Tanpri ekri adrès imel la kontak prensipal *
Your answer
1.4d Tanpri ekri yon dezyèm non kontak pou gwoup ou a *
Your answer
1.4e Tanpri ekri nimewo telefòn dezyèm kontak la *
Your answer
1.4j Si gen plis manm nan gwoup ou a, tanpri ekri non yo, telefòn, ak imèl:
Your answer
1.5 Ki adrès emel gwoup ou a? *
Your answer
1.6 Ki lè gwoup ou a te fòme? (Mwa ak ane) *
MM
/
DD
/
YYYY
1.7 Èske gwoup ou an anrejistre 501©3 oswa òganizasyon ki pa peye nan NJ? *
1.8 Èske sa se premye pwojè gwoup ou a? *
1.9 Èske gwoup ou a sou entènèt la? Kouman nou ka swiv ou? *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The HUUB. Report Abuse - Terms of Service