Request edit access
Hệ Soạn Thảo Văn Bản Microsoft Word
Lợi ích của việc sử dụng Style trong Word là:
1 point
Chức năng của phím Enter là:
1 point
Chọn câu sai trong các câu sau:
1 point
Chức năng của phím thanh ngang (Space bar) là:
1 point
Nguyên nhân xuất hiện thông báo là:
1 point
Captionless Image
Đơn vị thông tin nhỏ nhất đối với trình xử lý văn bản là:
1 point
Trong Microsoft Word, Font chữ đang chọn là Times New Roman, bằng mã đang chọn trong Unikey là VNI Windows, không gõ được chữ Tiếng việt có dấu là do:
1 point
Trong Word, Style mặc nhiên được áp đặt cho các Paragraph trong quá trình soạn thảo là:
1 point
Trong Word, sau khi gõ từ "adn" và nhấn thanh ngang Word tự động chuyển thành "and', nguyên nhân là:
1 point
Trong word, có một số ký tự/ký hiệu không có trên bàn phím, để chèn các kí tự này vào văn bản, ta dùng:
1 point
Để tạo khoảng cách giữa các Paragraph theo ý muốn, ta dùng:
1 point
Trong Word, Font đang dùng là Times New Roman, khi ta gõ 2 kí tự liên tiếp là o và 6, trên màn hình không xuất hiện chữ ''ô" cũng không xuất hiện "o6" , nguyên nhân là:
1 point
Trong Microsoft Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện công việc gì khi soạn thảo văn bản:
1 point
Trong Microsoft Word, chức năng Save As... dùng đẻ thực hiện công việc gì khi soạn thảo văn bản thì sử dụng tổ hợp phím:
1 point
Trong Microsoft Word, để soạn thảo một công thức toán hoạc phức tạp, ta thường dùng công cụ:
đơn vị đo kích thước của kí tự là
Trong Word, khoảng cách giữa các dòng trong một Paragraph:
1 point
Trong word, vị trí các thanh công cụ:
1 point
Trong word, số lượng các thanh công cụ:
1 point
Trong word khi gõ chứ chữ "i' và nhấn thanh ngang word tự động chuyển thành chữ "I' nguyên nhân là:
1 point
Trong Word, khi ta gõ 2 kí tự liên tiếp là a và 1, trên mành hình không xuất hiện chữ 'a" cũng không xuất hiện "a1" mà xuất hiện một kí tự lạ khác, nguyên nhân là:
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms