Request edit access
Středeční pohár horských kol 2019
Přihláška
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Ulice *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Datum narození *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefonní číslo
Your answer
Klub
V případě účasti v týmové soutěži musí mít všichni členové týmu uvedený stejný klub.
Your answer
Kategorie *
Velikost trička *
Prohlašuji, že jsem zdráv(a) a že mně není známa žádná okolnost, která by mě bránila v účasti na jednotlivých závodech Qayron Cup 2019. Prohlašuji, že jsem si vědoma toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během i po závodech. Beru na vědomí, že se závody konají za plného silničního provozu a zúčastňuji se jich na vlastní nebezpečí. Souhlasím s užitím osobních údajů pro potřebu pořadatele závodu v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. U závodníků mladších 18 let je nutný souhlas jednoho z rodičů, odkaz viz. souhlas zákonného zástupce. Vyplněný a podepsaný souhlas doložte při prezentaci k prvnímu závodu.

Souhlas zákonného zástupce zde: https://bit.ly/31ncd5R

Ochrana osobních údajů:
Odesláním této přihlášky prohlašuji, že poskytuji organizátorovi, tj. spolku SK BP Lumen, IČO 691 72 421, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely provedení registrace ve Středečním poháru horských kol Qayron Cup 2019, a to po dobu přípravy, realizace a následné administrace s tím spojené, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Informace o zpracování osobních údajů zde: https://bit.ly/2KCKXd8

Odesláním této přihlášky dále dávám organizátorovi svůj souhlas s pořízením a užitím mých obrazových snímků, podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s mou účastí v závodu a předáváním výhry pro veškeré marketingové a propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby; s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla; pro marketingové a propagační účely. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor tyto projevy/díla v souladu s jejich výše uvedeným určením poskytne. Potvrzuji, že svůj souhlas uděluji dobrovolně, bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a mohu jej kdykoli písemně odvolat.

Souhlasím s podmínkami: *
Zasílání informací o závodech:
Mám zájem o zasílání informací o závodech organizátora na uvedenou emailovou adresu a souhlasím, aby mé osobní údaje byly pro tento účel zpracovány v souladu s výše uvedeným Nařízením a Zákonem.
Jsem si vědom/a, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa) pro účely zasílání informací o závodech mohu kdykoliv písemně odvolat.
Se zasíláním informací: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of BP Lumen. Report Abuse - Terms of Service