Request edit access
Chestionar pentru evaluarea satisfacţiei studenţilor
Acest chestionar se adresează studenților de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. El este destinat evaluării și îmbunătățirii activității didactice și administrative de la nivelul facultății și reevaluării programelor de studiu de către organisme externe. Este important pentru noi dar și pentru renumele specializării pe care-o absolviți să dați răspunsuri corecte, obiective, raportate la realitatea în care se desfășoară învățământul românesc.

Va rugăm să marcați o singură variantă de răspuns pentru fiecare item (linie).

1. Facilităţi studenţeşti / servicii administrative: Serviciile studenţeşti joacă un rol important în atingerea obiectivelor educaţionale. Te rugam sa evaluezi următoarele aspecte ale serviciilor oferite studenţilor:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
condiţiile de cazare
cantine
sistemul de burse
secretariat (ore de funcţionare, amabilitatea personalului, timpul de aşteptare)
calitatea sistemului informatic (uşurinţa de a accesa un computer, întreţinerea computerelor, a softwareului şi a reţelei informatice)
calitatea conexiunii la internet (viteza, întreruperi, restricţii)
calitatea informaţiilor disponibile (pe web, în broşuri, ghiduri ale studenţilor, ghidul bobocului etc.)
sistemul informatic (evidenţa notelor, etc)
calitatea site-ului web al instituţiei (accesibilitate, disponibilitatea informaţiilor necesare, prezentare)
existenta şi calitatea informaţiilor privind diverse proceduri în universitate
existența și calitatea informațiilor privind admiterea (site, caravană, materiale tiparite, social-media etc.)
2. Resurse şi spatii de învăţare:  Facultatea e un mediu de învăţare în care facilităţile, resursele şi spatiile de învăţare oferite sunt importante în atingerea obiectivelor educaţionale. Indică nivelul tău de satisfacţie în privinţa următoarelor:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
săli de clasă / amfiteatre (dotări, confort, adecvare, funcţionalitate)
laboratoare şi spatii pentru cercetare (dotări, program, acces)
spatii de învăţare / săli de lectura (confort, linişte, locuri suficiente, funcţionalitate, orar)
tehnica de calcul / internet (orar, funcţionarea calculatoarelor, acces etc., software)
dotarea cu resurse moderne - videoproiectoare, simulatoare, cursuri înregistrate
software educaţional
dotarea bibliotecilor
orele de program ale bibliotecilor
librării
3. Program de studii, curricula, oferta de cursuri: Indicaţi nivelul de satisfacţie în privinţa următoarelor:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
tematica abordată de cursuri
relevanţa şi utilitatea cursurilor pentru specializarea aleasă
numărul şi varietatea cursurilor opţionale
numărul şi varietatea cursurilor facultative / oferă universitatea destule materii opţionale?
Universităţile pot oferi, alături de cursurile cu relevanţă profesională, cursuri care te provoacă, te fascinează şi te stimulează intelectual. Cât de mulţumit eşti de oferta facultatii tale în privinţa acestor cursuri?
cursurile sunt interesante, utile şi îmi satisfac aşteptările
dezvoltarea în facultate a abilităţii tale de a lucra în echipă
dezvoltarea în facultate a abilităţilor de comunicare (comunicare interpersonală, realizarea de prezentări, discurs public, exprimare în scris)
dezvoltarea în facultate a abilităţii de a învăţa şi înţelege lucruri noi
dezvoltarea în facultate a abilităţilor de a lucra cu calculatorul
dezvoltarea în facultate a altor abilităţi de care consideri ca vei avea nevoie (ex.: leadership, rezolvarea de probleme, spirit critic, creativitate)
4. Program, flexibilitate: Indica nivelul tău de satisfacţie în privinţa modului în care programul şi cerinţele facultății pot fi îmbinate cu alte activităţi / preocupări ale vieţii tale: *
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
volumul de muncă necesar şi cu repartizarea acestuia în timpul anului
programul cursurilor este flexibil și permite inserția pe piața muncii
flexibilitatea traseului de învăţare (posibilitatea de a întrerupe şi a relua, de a promova mai devreme sau mai târziu anumite discipline)
5. Eficienţa şi eficacitatea metodelor de predare-învăţare, profesori: Indică nivelul tău de satisfacţie în privinţa următoarelor:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
abilitatea cadrelor didactice de a comunica
prezentarea la începutul primului curs a rezultatelor învăţării, utilitatea şi importanţa cursului, discutarea metodelor de predare-învăţare
disponibilitatea cadrelor didactice (de ex.: pentru a răspunde la întrebări, a oferi consultaţii, etc.)
modul în care cadrele didactice motivează, susţin şi încurajează studenţii în învăţare
numărul suficient de cadre didactice
atitudinea generală a cadrelor didactice faţă de tine şi de colegii tăi
adecvarea metodelor de predare / învăţare fata de propriul tău stil de învăţare
existenţa materialelor auxiliare (ex.: suport de curs, tutoriale)
metodele de predare-învăţare
6. Evaluarea studenţilor: Te rugăm să indici nivelul tău de satisfacţie cu privire la următoarele aspecte ale evaluării: *
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
obiectivitatea şi corectitudinea evaluării şi notării
relevanta evaluărilor
feedback-ului oferit de profesor în scop formativ
procedeele de contestaţie / reevaluare / măriri de note
echilibrul dintre evaluarea continuă şi examinarea finală
7. Oportunităţi de învăţare extracurriculare: Indica nivelul tău de satisfacţie în privinţa următoarelor oportunităţi extracurriculare:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
Mediului asociativ studenţesc (organizaţii studenţeşti, cluburi sportive studenţeşti )
Practica în societăţi comerciale, internshipuri
Oportunităţile de implicare în proiecte de cercetare
Alte oportunităţi extracurriculare (conferinţe, dezbateri, cluburi, concursuri, comunicări ştiinţifice, şcoli de vară)
Viaţa culturala din facultate/universitate (concerte, simpozioane, expoziții, lansari de carte etc.)
Sprijinul şi implicarea facultății în susţinerea diverselor activităţi proprii ale studenţilor (participarea la concursuri şi conferinţe internaţionale, aplicarea la proiecte proprii de cercetare sau de altă natură)
Parteneriatul dintre facultate şi mediul exterior (firme, instituţii, ONG-uri)
8. Consiliere şi orientare profesională: Alături de flexibilitatea traseelor de învăţare, consilierea este al doilea ingredient pentru ca fiecare student sa îşi poată realiza la maximum potenţialul. Indică nivelul tău de satisfacţie în privinţa următoarelor aspecte ale consilierii şi orientării tale profesionale:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
consilierea academică (alegerea cursurilor, organizarea programului, învăţare eficientă)
consilierea cu privire la implicarea în programele de cercetare ale universităţii
accesul la date relevante şi suficiente despre profesia aleasă şi piaţa forţei de muncă
servicii de consiliere (teste de aptitudini, discuţii cu consilieri specializaţi, îndrumare din partea profesorilor, simulări de interviuri, planificarea carierei, etc.)
evenimentele dedicate carierei în universitate (ex.: târguri de joburi)
9. Comunitatea academica:
foarte nemultumit
satisfacator
mediu
multumit
foarte multumit
mediul asociativ studenţesc ca parte a comunităţii academice (proiectele şi activităţile lor, oportunităţi de implicare, comunicarea cu organizaţiile studenţeşti)
oportunităţile de a interacţiona cu ceilalţi studenţi (şi de ani mai mari, şi din alte facultăţi / programe) prin întâlniri, grupuri de discuții, pagini dedicate.
reprezentanţii studenţilor şi activitatea lor în structurile de conducere
sistemul de reprezentare al studenţilor (alegerea reprezentanţilor, informarea şi comunicarea între reprezentanţi şi studenţi)
Sentimentul de comunitate (studenţi şi profesori)
Măsura în care te identifici cu facultatea în care studiezi (cultura, valori, simboluri)
Sunt mândru că sunt student la aceasta facultate şi că fac parte din aceasta comunitate de studenţi şi profesori
10. Întrebări generale despre specializare/program de studiu:
deloc
putin
potrivit
mult
foarte mult
Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi personală oferit de specilaizarea aleasă.
Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot acest program de studii.
Ceea ce invăț la acest program de studiu este interesant, de actualitate.
Profesorii au o atitudine pozitivă și ne stimulează să ne pregătim mai bine.
Am încredere că ceea ce învăț îmi va folosi în profesie și viață.
Am găsit flexibilitate și înțelegere din partea profesorilor în legătură cu îndeplinirea obligațiilor.
Consider că imi sunt furnizate suficiente cunoștințe practice pentru a avea succes în viitoarea profesie.
11. Întrebări generale despre facultate:
deloc
putin
potrivit
mult
foarte mult
Sunt satisfăcut de mediul de dezvoltare profesională şi personală oferit de facultate.
Am încredere că diploma pe care o voi obţine va fi garanţia unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii şi în viaţă.
Datorită experienţelor din facultate, am mai multă încredere în viitorul meu.
Dacă ar fi să aleg din nou, aş alege tot facultatea aceasta.
Aş recomanda această facultate şi altora.
Această facultate mă ajută să îmi ating obiectivele în viaţă.
Experienţele avute aici mă pregătesc să fac faţă posibilelor schimbări în carieră.
Experienţele din această facultate m-au motivat să fac ceva cu viaţa mea.
Sunt mândru de realizările mele din această facultate.
Această facultatee este deschisă să primească feedback din partea studenţilor pentru a se îmbunătăţi
Ma identific cu facultate în care studiez (cultura, valori, simboluri)
Sunt mândru că sunt student la aceasta facultate şi că fac parte din aceasta comunitate de studenţi şi profesori
Dacă m-aș întoarce în timp aș alege din nou Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Dacă m-aș întoarce în timp aș alege din nou specializarea la care sunt acum student
12. Sunt student la ciclul de: *
13. Sunt student în anul: *
14. Sunt student la programul de studii (folositi acronimul, de ex. EAI, CDE, SDBIS etc): *
Your answer
Vă mulțumim pentru timpul acordat! Răspunsurile dumneavoastră sunt confidențiale și vo