Request edit access
Formularz zgłoszeniowy
do udziału w Projekcie „Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” numer wniosku UDA-RPSL.11.02.02-24-07G8/17-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów w ramach poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego- informacje o uczniu
Email address *
Dane uczestnika
Imię/imiona *
Nazwisko *
PESEL *
Płeć *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Obywatelstwo *
Dane kontaktowe uczestnika
Województwo *
Powiat *
Gmina *
Miejscowość *
Ulica *
Nr budynku/lokalu *
Kod pocztowy *
Numer telefonu kontaktowego ucznia *
Adres e-mail ucznia *
Obszar zamieszkania ucznia *
Informacje o uczestniku
Kierunek kształcenia *
Klasa *
Dane osobowe rodziców
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: *
Telefon kontaktowy(komórkowy): *
Telefon kontaktowy (stacjonarny)
Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu
Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia: *
Przyznane prawo do pobierania stypendium socjalnego *
Osoba z niepełnosprawnościami *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu "Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy" Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku. - Terms of Service