Request edit access
Σύντομο Ερωτηματολόγιο σχετικά με το νέο Κορωναϊό COVID-19 μετά την εμφάνιση του στην Ελλάδα
Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μια βασική και γρήγορη προσπάθεια καταγραφής των στάσεων του γενικού πληθυσμού σχετικά με την επιδημία του νέου κορωναϊού στην Ελλάδα.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη και για το λόγο αυτό με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα μπορέσουμε να σας προσφέρουμε ανταποδοτικά πρόσβαση σε κάποια από τις δράσεις μας.

Προς το παρόν σας υπενθυμίζουμε τους συνδέσμους, από τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τα βιβλία και τα επιστημονικά περιοδικά, αλλά και να πληροφορηθείτε για τις δράσεις μας συνολικά.

Επιστημονικά Περιοδικά:
http://bit.ly/2uQAsyT

Δωρεάν βιβλία:
http://bit.ly/31YKmud

Ερευνητική Δραστηριότητα:
http://bit.ly/2HpwcsH

Προκηρύξεις:
http://bit.ly/2OWCJzl


Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.

Όλα τα δημογραφικά στοιχεία και οι απαντήσεις σας παραμένουν κρυφές, δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους μη ερευνητικούς σκοπούς και καταγράφονται μόνο για την εγκυρότητα της έρευνας και τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Άρ.22 Ν.4624/2019

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επιτρέπεται, εφόσον είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας και για την εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων· β) για λόγους προληπτικής ιατρικής, για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, για ιατρική διάγνωση, για την παροχή υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης ή για τη διαχείριση των συστημάτων και υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικής περίθαλψης ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα υγείας ή άλλου προσώπου που δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο ή είναι υπό την εποπτεία του· ή γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή για την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, πρέπει να τηρούνται ιδίως οι διατάξεις που εξασφαλίζουν το επαγγελματικό απόρρητο που προβλέπει νόμος ή κώδικας δεοντολογίας.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη δυναμική της επιδημίας και την επίπτωσή της στον ελληνικό χώρο.

Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας - Επιμόρφωση - Έρευνα Κοινωνικές Δράσεις
Πληροφορίες-Εγγραφές:
http://ppy.aegean.gr

Τηλ 2251036580 και 2251036520


Μια έρευνα των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Copyright Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας 2020 -2021

*Ερευνητική ομάδα
Επιβλέπων Καθηγητής: Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Έλενα Πρασσά
Ειρήνη Καραμπάση
Σοφία Πακλατζόγλου
Ανδρομάχη Μπούνα
Αικατερίνη Μπαλάσα
Τερέζα Ζωγοπούλου
Ελισσάβετ Γκινάλα
Πηνελόπη Αλιάγα
Πηνελόπη Πουλερού
Σταυρούλα Βεγιάζη
Μαρία Αναγνωστοπούλου
Τερέζα Πρασσά
Ιωάννα Δεληγεωργίου
Ιωάννης Σακαράκας
Μαρία Διανέλλου
Ραφαηλία Πράτσου
Email address *
Α. Δημογραφικά Στοιχεία
Α.1. Όνομα *
Α.2. Επώνυμο *
Α.3. Email Επικοινωνίας *
Α.4. Τηλέφωνο *
Α.5. Επάγγελμα *
Α.6. Φύλο *
Α.7. Ηλικία: *
Α.8. Μορφωτικό επίπεδο *
Α.9. Τόπος διαμονής: *
Α.10. Ανήκω σε μια από τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού; *
Αν ναι, σε ποια;
Α.10.1. Ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών
Clear selection
Α.10.2. Καρδιοπαθής
Clear selection
Α.10.3. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια
Clear selection
Α.10.4. Διαβητικός
Clear selection
Α.10.5. Υπερτασικός
Clear selection
Α.10.6. Καρκινοπαθής
Clear selection
Α.10.7. Άλλο (ποιο)
Β. Είχατε τον τελευταίο χρόνο κάποιο από τα παρακάτω;
Β.1. Κατάθλιψη *
Β.2. Αγχώδη διαταραχή *
Β.3. Έντονες κεφαλαλγίες ή ημικρανίες *
Β.4. Καρδιακά προβλήματα *
Β.5. Άλλα έντονα νευρολογικά ή ψυχολογικά προβλήματα *
Β.6. Καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ *
Β.7. Παίρνετε συστηματική φαρμακευτική αγωγή *
Β.8. Κάνετε χρήση άλλων ουσιών *
Β.9. Είναι βεβαρημένη η υγεία σας *
Β.10. Νοσηλευτήκατε σε νοσοκομείο τον τελευταίο χρόνο *
Β.11. Εμβολιαστήκατε κατά της γρίπης φέτος *
Β.12. Πόσο σας απασχολεί η κατάστασή της υγείας σας *
Γ. Ερωτήσεις σχετικά με τον Κορωναϊό COVID-19
Γ.1. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τα συμπτώματα του νέου κορωναϊού COVID-19 είναι επαρκής *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.2. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης του ιού είναι επαρκής *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.3. Η ενημέρωσή μου σχετικά με τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό είναι επαρκής *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.4. Από πού προέρχεται η ενημέρωση αυτή ( π.χ. από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, από ιατρικές υπηρεσίες, από φίλους ή γνωστούς κλπ) *
Γ.5. Έχω λάβει όλα τα συνιστώμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής για την προφύλαξη από τον κορωναϊό *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.6. Έχω ενημερώσει τους οικείους μου για τον νέο ιό και έχω λάβει μέτρα προφύλαξης για να τους προστατέψω *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.7. Ο ιός είναι προϊόν συνωμοσίας και εφευρέθηκε για να πλουτίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες *
Δε συμφωνώ καθόλου με το παραπάνω
Συμφωνώ Απόλυτα
Γ.8. Ο ιός είναι τόσο επικίνδυνος όσο μια απλή γρίπη και σύντομα θα ξεχαστεί *
Δε συμφωνώ καθόλου με το παραπάνω
Συμφωνώ Απόλυτα
Γ.9. Τα ΜΜΕ προκαλούν γενικό πανικό με τους υπερβολικούς τίτλους και την κάλυψη των γεγονότων σχετικά με την εξάπλωση και την επικινδυνότητα του κορωναϊού *
Καθόλου
Καθόλου
Γ.10. Η ενημέρωση που υπάρχει σχετικά με τον ιό, περισσότερο από κάθε άλλη ανάλογη περίπτωση, έχει διαστρεβλωθεί από τις σκόπιμες ψεύτικες ειδήσεις που κυκλοφορούν και διαδίδονται στο διαδίκτυο *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.11. Έχω τρομοκρατηθεί από το ρυθμό εξάπλωσης του ιού και δεν ξέρω πως να προστατευτώ εγώ και τα αγαπημένα μου πρόσωπα *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.12. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές θα φέρουν πιο σύντομα αντιμέτωπη την Ελλάδα με την επιδημία *
Δε συμφωνώ καθόλου με το παραπάνω
Συμφωνώ Απόλυτα
Γ.13. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα αυστηρής απομόνωσης και αποστείρωσης χώρων, περιοχών και ανθρώπων, για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού *
Δε συμφωνώ καθόλου με το παραπάνω
Συμφωνώ Απόλυτα
Γ.14. Τα μέτρα απομόνωσης προκαλούν πανικό, ενώ το μόνο που απαιτείται είναι η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής *
Δε συμφωνώ καθόλου με το παραπάνω
Συμφωνώ Απόλυτα
Γ.15. Είμαι ικανοποιημένος/η από τα μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού *
Καθόλου
Απόλυτα
Γ.16. Πρέπει να επιβληθούν σκληρά μέτρα κατά των χωρών που είναι υπεύθυνες για την πρόκληση επιδημιών *
Δε συμφωνώ καθόλου με το παραπάνω
Συμφωνώ Απόλυτα
Γ.17. Τα συναισθήματα που νιώθω για το νέο ιό είναι: *
Δ. Ποιες οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωναϊού στην καθημερινότητα σας;
Δ.1. Έχω περιορίσει τις κοινωνικές μου δραστηριότητες *
Καθόλου
Απόλυτα
Δ.2. Έχω γίνει πιο καχύποπτος απέναντι σε ανθρώπους που ενδεχομένως να νοσούν έστω και από κρυολόγημα *
Καθόλου
Απόλυτα
Δ.3. Προσπαθώ να αποφεύγω πολυσύχναστα μέρη *
Καθόλου
Απόλυτα
Δ.4. Παίρνω μέτρα ασφαλείας όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ. *
Καθόλου
Απόλυτα
Ε. Ερωτήσεις σχετικά με τον Κορωναϊό COVID-19 μετά την εμφάνιση του στην Ελλάδα.
Ε.1. Ποιες οι επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορωναϊού στην καθημερινότητα σας, έπειτα από την πληροφόρησή σας για την εμφάνισή του στην Ελλάδα; Παρακαλούμε απαντήστε όσο πιο αναλυτικά μπορείτε. *
Ε.2. Σε μια κλίμακα από το 0= καθόλου έως το 10= απόλυτα καταγράψτε τα συναισθήματα ή τις απόψεις σας
Ε.2.1. Φοβάμαι πως θα νοσήσω κι εγώ από τον κορωναϊό *
Καθόλου
Απόλυτα
Ε.2.2. Δεν με νοιάζει ιδιαίτερα για τον εαυτό μου, αλλά ανησυχώ περισσότερο για τα αγαπημένα μου πρόσωπα *
Καθόλου
Απόλυτα
Ε.2.3. Αντιμετωπίζω την όλη κατάσταση με χιούμορ *
Καθόλου
Απόλυτα
Ε.2.4. Επικρατεί η ψυχραιμία, η λογική και η σύνεση *
Καθόλου
Απόλυτα
Ε.2.5. Στην περίπτωση που δεν είχατε πάρει κάποια μέτρα προφύλαξης (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ.), σκέφτεστε να τα προμηθευτείτε τώρα ακόμα και αν η τιμή τους έχει εκτοξευθεί; *
Ε.2.6. Πόσο έχει ενταθεί η ανασφάλειά σας από την έλλειψη μασκών, γαντιών και αντισηπτικών στα φαρμακεία; *
Καθόλου
Απόλυτα
Ε.2.7. Έχετε εφοδιαστεί με τρόφιμα από τα σούπερ-μάρκετ; *
Ε.2.8. Αποφεύγετε τις συναλλαγές στις τράπεζες μέσω των ΑΤΜ; *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Επιμόρφωση Πανεπιστημίου Αιγαίου. Report Abuse