Request edit access
Tvoje mišljenje nam je važno
Udruga Zamisli kroz Regionalni info-centar za mlade Zagreb u 8 županija (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija, Varaždinska županija, Krapinsko-zagorska županija) u suradnji s Mrežom udruga Zagor, Udrugom IKS i Udrugom Impress prikuplja podatke o dostupnosti i važnosti informacija mladima. Kako bi i tebi bilo ponuđeno što više sadržaja, informacija i aktivnosti za koje smatraš da su tebi ili drugim mladima potrebne, a o područjima koja te zanimaju, molimo te da odvojiš trenutak i odgovoriš na anonimni anketni upitnik. Dobiveni rezultati koristit će se u svrhu poboljšanja dostupnosti informacija mladima na lokalnoj i nacionalnoj razini. Tvoji odgovori važan su doprinos pozitivnim promjenama za mlade!

Sudjelovanje u ovoj anketi je dobrovoljno i u svakom trenutku imaš pravo odustati bez ikakvih posljedica. Istraživanje je u potpunosti anonimno, a podaci će biti korišteni isključivo u istraživačke svrhe. Ispunjavanje upitnika traje oko 10 minuta. Na postavljena pitanja ne postoje točni ili netočni odgovori.

1. Klikni svoja područja interesa o kojima bi želio/la znati više i dobivati informacije:
Required
2. Ocijeni koliko si zadovoljan/zadovoljna ponudom i dostupnošću informacija za mlade u svojem mjestu gdje 1 znači: „uopće nisam zadovoljan/zadovoljna“, a 5: „u potpunosti sam zadovoljan/zadovoljna“
3. Ocijeni koliko si zadovoljan/zadovoljna s ponudom aktivnosti za mlade u svojem mjestu gdje 1 znači: „uopće nisam zadovoljan/zadovoljna“, a 5: „u potpunosti sam zadovoljan/zadovoljna“:
4. Na skali od 2 do 5 procijeni koliko su sljedeće tvrdnje prisutan problem u tvom mjestu gdje s 1 označavaš da je problem prisutan, ali da ti to ne smatraš problemom
1
2
3
4
5
Nedovoljna kvaliteta/ nedostupnost zdravstvenih usluga
Fizičko nasilje među mladima
Nedostatak tolerancije prema manjinskim društvenim skupinama ( vjerske i nacionalne manjine, seksualne manjine , osobe s invaliditetom i dr.)
Nezaposlenost
Ovisnost o drogama, alkoholu ili duhanu
Nekvalitetno obrazovanje
Nedostupno obrazovanje
Nedovoljna politička angažiranost mladih
Nizak životni standard
Nedostatak interesa za društvena zbivanja
Okupiranost zabavom i potrošnjom
Nedostatak životne perspektive
Problem stanovanja
Prijevoz/prometna povezanost
Nepostojanje mjesta za izlaske
Nepostojanje mjesta za druženje i provođenje slobodnog vremena
Neodgovorno seksualno ponašanje
Molimo te da navedeš i neke druge probleme mladih koje primjećuješ u svojoj zajednici, a nisu navedeni u tablici:
Your answer
5. Na koji način se obično informiraš o stvarima/aktivnostima/događanjima/mogućnostima za mlade koje te zanimaju?
Your answer
6. Provjeravaš li informacije koje pronalaziš na internetu?
7. Postoji li u tvom mjestu info centar za mlade?
Ako je tvoj odgovor DA, znaš li čime se bavi?
Your answer
Ako je tvoj odgovor NE, smatraš li da je potreban?
Your answer
8. Koristiš li usluge regionalnog ili lokalnog info centra?
9. Gdje bi trebao biti smješten info centar za mlade?
10. Koliko imaš slobodnog vremena tjedno:
11. Na skali od 1 do 5 označite koliko Vas zanimaju informacije o sljedećim područjima gdje 1 znači: „Uopće me ne zanimaju“, 2: „ Ne zanimaju me“, 3: „Niti me zanimaju niti me ne zanimaju“, 4: „Zanimaju me“ i 5: „Izrazito me jako zanimaju“:
1
2
3
4
5
Obrazovanje i obuka (kako odabrati školu/faks, kako odabrati predmet ili tečaj, stipendije)
Zapošljavanje (pronalazak posla, naukovanje i pripravništvo, ljetni poslovi i sl.)
Zdravlje i dobrobit (kako zaštititi vlastito fizičko i psihičko zdravlje, savjeti u vezi zdravlja i sl.)
Stanovanje (kako pronaći smještaj, kako dobiti kredit za kupnju kuće ili stana i sl.)
Slobodno vrijeme (kako provoditi slobodno vrijeme, upoznati nove prijatelje, klubovi mladih)
Međunarodna mobilnost (sudjelovanje u međ. projektima, studiranje ili rad u inozemstvu)
Volontiranje (sudjelovanje u projektima za mlade ili organizaciji mladih, pomaganje zajednici)
Spolnost i intimne veze (veze s mladićem ili djevojkom, zaštita)
Odnosi u obitelji i s prijateljima (kako se ponašati u slučaju sukoba, kako riješiti probleme)
Nasilje (kako se ponašati u slučaju uočenog nasilja u školi, obitelji ili vezi, gdje dobiti pomoć)
Neformalno obrazovanje
Sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluka, zakona, pravilnika
12. Na koji način bi želio/željela dobivati savjete i informacije? Moguće je izabrati više odgovora:
Required
13. Molimo označi što ti je važno da postoji u info centru koji ti može dati potrebne informacije gdje 1 znači: „Uopće mi nije važno“, 2: „ Nije mi važno“, 3: „Ne znam“, 4: „ Važno mi je“, 5: „Izrazito mi je važno“
1
2
3
4
5
Kompjuteri/potrebna informatička oprema
Knjige, brošure, letci
Društvene igre
Osoba koja mi može dati sve informacije
Mogućnost samostalnog istraživanja informacija
Potrebni kontakti
14. Zanima nas i tvoj stav o volontiranju zato te molimo da zaokružiš sve tvrdnje s kojima se slažeš: Volontiranje smatram:
Required
SPOL:
DOB:
Your answer
Trenutni status:
Iz koje si županije:
Hvala na sudjelovanju!!! :)
Captionless Image
Your answer
Projekt Regionalni info-centar za mlade Zagreb provodi Udruga Zamisli
Captionless Image
Your answer
u partnerstvu s:
Your answer
Gradom Zagrebom
Captionless Image
Your answer
Mrežom udruga Zagor
Captionless Image
Your answer
i Proni centrom za socijalno podučavanje
Captionless Image
Your answer
Uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku
Captionless Image
Your answer
i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društvo
Captionless Image
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zamisli. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms